Close

Ledarskapsprofiler: Camilla André

I serien Ledarskapsprofiler vill vi lyfta fram våra ledare som lever efter våra värderingar och som leder genom att föregå med gott exempel och främja kulturen för tillväxt och innovation.

Nästa deltagare är Camilla André, Area Manager för Engineering Solutions i Halmstad.

Ledarskap Camilla Andre_Leadership profile

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?

”Som ledare är jag autentisk och jag strävar efter att leva efter mina värderingar, det är viktigt att inse att man är en förebild i en organisation. Den verkliga feedbacken kommer från ens team. Jag strävar efter att vara en förebild genom att bland annat lyssna på mina medarbetare. Jag ser dem som partners och allt vi uppnår, uppnår vi tillsammans.” Camillas fokus som ledare ligger på att skapa en samarbetsanda som främjar tillväxt så att alla kan få fram sitt bästa jag.

Prestige är inte det tillvägagångssätt som Camilla föredrar, hon tror på transparens och en uppmuntrande atmosfär. ”Jag försöker alltid uppmuntra mitt team att dela med sig, att ha en dialog, att prata med mig om det de har i tankarna. Jag försöker att vara positiv och mycket transparent. Jag tycker det är viktigt att lyssna. Allt bör kretsa kring skapande av en dialog för att vi ska kunna se hur vi kan uppnå framgång tillsammans.”

På vilket sätt stödjer Etteplan ledarskap och tillväxt?

”Jag har en väldigt nära och öppen dialog med min chef förstås, jag försöker att dela med mig, både på kort och på lång sikt. Jag är mycket intresserad av ledarskap, jag befinner mig i början av min karriär, så jag försöker att vara öppen och nyfiken för att kunna få en bild av hur en bra ledare ska vara idag. Jag tror att lärande är något som pågår livet ut.” 

För att kunna bli en bra förebild ska man följa exempel från ledare som man beundrar och kan lära sig av, så att man kan leda med hjärtat, anser Camilla. Att ha en bra mentor som man inspireras av och som kan ge vägledning är också ovärderligt. 

Kultur

Hur skulle du beskriva kulturen på Etteplan?

”Jag skulle beskriva den som väldigt öppen, prestigelös och transparent. När jag började på Etteplan kändes det som att vara en del av en familj.” Samarbetet med kollegorna på företaget är viktigt för Camilla, alla är här för att hjälpa till. 

På vilket sätt anser du att du påverkar företagskulturen?

”Som ledare är man alltid en förebild, och allt man gör påverkar kulturen just av den anledningen.” Camilla föregår med gott exempel och litar på sin intuition. ”Jag försöker lyssna på mig själv, vad jag tycker är viktigt, hur jag tycker att vi ska behandla varandra, och jag försöker vara väldigt öppensinnad och främja teamkänsla. Genom att göra det möjligt för alla att göra sig hörda och dela med sig kan man göra skillnad. Man brukar säga att ensam är stark, men jag tror att vi är starkare tillsammans.”

Värderingar

Våra värderingar är att vara kundorienterade, attraktiva och proaktiva. Vad innebär de för dig?

”Att vara kundorienterade är en mycket central del. Det finns en sammankoppling mellan våra kunder och medarbetare – om en av de två parterna saknas så har vi ingen verksamhet. Att vara attraktiv handlar om att vara professionella och att ha djup kunskap inom våra kompetensområden. Våra kunder är avgörande, de är dem vi arbetar med varje dag”, säger Camilla. ”Handling är viktigare än ord, så sättet vi agerar på och vad vi gör för både våra medarbetare och våra kunder, påverkar våra relationer. De är en mycket central del av verksamheten, i synnerhet inom konsulttjänster.”

”Slutligen handlar proaktivitet om att vara öppensinnad och ställa frågor, att ha en framåtanda, att ligga steget före inom teknikområdet och att vara den partner som våra kunder föredrar.”

Hur omsätts värdena i praktiken?

”Jag och mitt team har kundorienterade roller. Sättet jag interagerar med kunderna påverkar teamets interaktioner – allt är sammankopplat. Etteplans värden återspeglas i varje process och alla processer är sammanlänkade som en kedja”, säger Camilla.

Joker: Om du kunde ge ett råd om precis vad som helst, vad skulle det vara?

”Min mentor brukar alltid säga att om du erbjuds en utmaning – säg bara ja och be om hjälp längs vägen. Att få in en fot är första steget – när man väl har kommit in genom dörren kan man sedan be om hjälp för att komma på lösningar och hitta nya vägar att gå vidare.”

Fler artiklar som kan vara av intresse