Close

Ledarskapsprofiler: Emma Eliasson

I serien Ledarskapsprofiler vill vi lyfta fram våra ledare som lever efter våra värderingar och som leder genom att föregå med gott exempel och främja kulturen för tillväxt och innovation.
Vår nästa deltagare är Emma Eliasson, Regional Manager inom Engineering Solutions i Västerås.
 

Emma Eliasson

Ledarskap

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?

”Stabilitet, respekt och värme är de ord jag använder för att beskriva mitt ledarskap.”

Emma Eliasson tillträdde rollen som avdelningschef 2018, en ny utmaning för någon som inte tidigare varit chef. ”Det hade varit en turbulent tid i teamet när jag tog över, med många ledningsförändringar på kort tid. Jag minns att jag funderade på detta och kom fram till att det nog var stabilitet de främst behövde och som jag kunde bidra med.”

Fyra år senare är Emma nu regionchef. Hon känner sig uppskattad och har lagt en grund som leder till bättre affärsresultat. ”Jag skulle säga att mitt ledarskap präglas av stabilitet och respekt och min strategi är att föra samman teamen och skapa möjligheter till samarbete snarare än konkurrens.”

På vilket sätt stödjer Etteplan ledarskap och tillväxt?

Emma håller med om att Etteplan har stöttat hennes ledarskap och utveckling och hon försöker återgälda det genom att stötta andra i en miljö som ständigt förändras.

Företagets tillväxt innebär nya förutsättningar, bland annat möjligheter att ta på sig större ansvar enligt Emma. ”Jag har haft en omväxlande karriär på Etteplan – först som konsult, sedan som teamledare och avdelningschef innan jag gick vidare till min nuvarande roll som regionchef.”

Emma betonar samtidigt att tillväxt inte bara handlar om att avancera till ledande befattningar. ”Vi är ett teknikföretag och bör därför inse att tillväxt kan innebära många olika saker beroende på person, som att lära sig något nytt eller fördjupa sin expertis.”

Kultur

Hur skulle du beskriva kulturen på Etteplan?

”För mig har Etteplan varit en plats där jag kan vara mig själv.” Emmas egen erfarenhet är att organisationen har gjort det möjligt för henne att utvecklas i en miljö där hennes styrkor värderas och utnyttjas.  Hon ser också detta hos andra och är imponerad av den höga kompetensen inom företaget och hur detta avspeglas i kulturen.  

”I Västerås där jag är baserad känner jag mig omgiven av en varm och öppen organisation, och jag hoppas att våra medarbetare på andra platser upplever det likadant.”

På vilket sätt anser du att du påverkar företagskulturen?

”Jag har ett ansvar i mitt dagliga arbete att tänka på hur jag agerar som ledare eftersom det påverkar hur människor både inom och utanför organisationen ser på Etteplan.”

Den kultur som Emma har upplevt och som hon tror på innebär att möjligheten att vara sig själv går hand i hand med att representera Etteplan.

Värderingar

Våra värderingar är: Att vara kundorienterade, attraktiva och proaktiva. Vad innebär det för dig?

Så här säger Emma:

”Mitt favorituttryck i vårt företagsspråk är faktiskt ingen av dessa tre. Det är istället ”attraktiv arbetsgivare” som är en av de viktigaste delarna i vår strategi.

Vi är övertygade om att de personer vi kan attrahera och behålla med hjälp av intressanta uppgifter och bra ledarskap är de medarbetare vi behöver för att upprätthålla och utveckla vår verksamhet. Om vi inte tar hänsyn till detta kommer de talangfulla medarbetarna att välja andra företag.”

Hur ser du på detta i praktiken?

Att vara en attraktiv arbetsgivare är något som ska prägla vår vardagliga verksamhet, menar Emma. Det handlar om hur vi interagerar med våra egna medarbetare och våra kunder.

”Sättet vi arbetar med våra kunder påverkar de uppdrag som vi kan erbjuda våra medarbetare – intressanta projekt och att stärka vår kompetens ytterligare. När vi stöttar våra medarbetare kan vi nå mycket längre.”
 

Joker: Om du kunde ge ett råd om precis vad som helst, vad skulle det vara?

Efter att ha funderat lite är Emmas råd att ”omge dig med personer som ger dig energi”, en riktig klassiker.

Fler artiklar som kan vara av intresse