Close

5G-verkkoratkaisuja pystytään rakentamaan jo nyt

5G:n läpimurto on yhä tulevaisuutta, mutta 5G-arkkitehtuuriin perustuvia verkkoratkaisuja voidaa rakentaa jo nyt. 5G tuo tullessaan huimia muutoksia ja mahdollistaa sovelluksia, jotka eivät ole koskaan ennen olleet mahdollisia. Vaikka teknologian laajamittaista läpimurtoa saadaan vielä odotella, 5G:n mukaisia teollisuuden privaattiverkkoratkaisuja voidaan toteuttaa jo nyt.

5G-verkon lupaukset ovat kovia: teknologia tarjoaa valtavan tiedonsiirtokaistan sekä tiedonsiirtoa pienellä energiankulutuksella ja lähes olemattomin viivein. 5G:n myötä aivan uudenlaisista teollisen internetin sovelluksista tulee lähivuosina todellisuutta. Hyvästä esimerkistä käy lääketiede, jonka piirissä eräs villeimmistä 5G:n mahdollistamista visioista on etäkirurgia: jos leikkaussali ja leikkaava lääkäri vaikka kriisitilanteessa olisivat eri paikoissa, kirurgin olisi mahdollista suorittaa leikkaus etänä simuloidussa virtuaaliympäristössä.

Etäkirurgian kaltaisissa sovelluksissa viivevaatimukset ovat erittäin ankarat, sillä viive saa olla korkeintaan millisekunteja.

Sama pätee muun muassa itsenäisten ajoneuvojen tiedonsiirtoon tai suoritettaessa sähköverkon nopeita säätötoimenpiteitä. Viiveiden on oltava äärimmäisen pieniä, lähes olemattomia – ja 5G pystyy vastaamaan haasteeseen.

Nopeuksien lisäksi yhä useammat uudet käyttösovellukset vaativat äärimmäisen luotettavaa yhteyttä. 5G-verkko on aikaisempia sukupolvia edellä tietoturvassa, palvelun laadun varmistamisessa ja verkkojen saatavuudessa. 5G takaa, että tieto menee sinne minne pitää ja sellaisena kuin sen kuuluukin. Lisäksi tieto on saatavissa juuri silloin kun sitä tarvitaan.

5G-verkolla on suuri potentiaali

Teknisten ominaisuuksiensa ohella 5G eroaa aikaisemmista sukupolvista myös käyttäjäkunnissaan. Siinä missä 3G:n ja 4G:n kehitystä ajoivat puhelinoperaattorit ja mobiililaitteet, 5G painottuu IoT:n eli teollisen internetin sovelluksiin ja tuo käyttäjäkeskiöön muun muassa kaupungit ja tehdasympäristöt.

5G mahdollistaa teknologisia vallankumouksia liikenteessä, energiantuotannossa, maataloudessa, vähittäiskaupassa – potentiaali on valtava oikeastaan millä sektorilla tahansa. 5G onkin aikaisempia sukupolvia kokonaisvaltaisempi, niin laajaa kirjoa eri käyttäjäkuntia sen ominaisuudet palvelevat.

5G-verkko teollisuudessa

Erityisen selvästi 5G-verkon erinomaisuus korostuu teollisissa ympäristöissä. Teknologia huomioi teollisuuden tarpeet paremmin kuin aikaisemmat sukupolvet ja pystyy vastaamaan lukemattomiin eri käyttöskenaarioihin, joita teollisuusympäristöillä on tarjota. 5G:n ansiosta laitteiden ohjaus ja prosessien hallinta onnistuu teollisuudessa entistä paremmin. Lisäksi laitteet ja koneet voivat keskustella paremmin keskenään.

Vaikka 5G:n laajamittainen läpimurto tekee vielä tuloaan, 5G-arkkitehtuurin mukaisia paikallisia LTE-privaattiverkkoratkaisuja pystytään rakentamaan teollisuudessa jo tänä päivänä. LTE-järjestelmästä saadaan myöhemmin täysi 5G-järjestelmä pelkällä radiorajapinnan päivityksellä.

Ratkaisujen kysyntä on huimassa kasvussa maailmanlaajuisesti: on arvioitu, että jopa puolet maailman suurimmista teollisuusyrityksistä on ottanut käyttöön privaatin LTE-verkon vuoden 2020 loppuun mennessä.

Etteplan on asiantuntemuksellaan mukana vastaamassa kasvavaan kysyntään. Tarjoamme teollisille asiakkaille privaatteja LTE-verkkoratkaisuja läheisessä yhteistyössä teknologiayhtiö Nokian ja kumppanioperaattorina toimivan Ukkoverkkojen kanssa. Etteplan on yhteistyökuviossa vahvasti mukana integraattorin, ratkaisutoimittajan ja laitekehittäjän roolissa.

Voit olla kiinnostunut myös näistä