Close

Johtaja henkilökuvassa: Esa Mäkelä

Johtaja henkilökuvassa ‑sarjassa haluamme tuoda esiin johtajiamme, jotka noudattavat arvojamme ja johtavat omalla esimerkillään edistäen kasvu- ja innovaatiokulttuuria.

Ensimmäinen haastateltavamme on pilviratkaisuista ja sovelluksista vastaava johtaja Esa Mäkelä.

  Leadership%20profile%20Etteplan%20Esa%20M%C3%A4kel%C3%A4%20_1.jpg

Johtajuus

Kuinka kuvailisit itseäsi johtajana?

Toimimme ihmiskeskeisellä alalla; kaikki lähtee ihmisistä. Tärkeää on yhteishenki ja psykologisesti turvallinen työympäristö. Esa haluaa olla tavoitettavissa ja helposti lähestyttävä. Se on erityisen tärkeää, sillä se antaa tilaa vuoropuhelulle, jossa haasteet voidaan tuoda esiin ja niihin voidaan puuttua ennen kuin niistä ehtii tulla ongelmia. Yhteistyö on myös kriittinen tekijä, sillä tiimiä ei voi muodostaa yksin.

”Minusta on hienoa auttaa muita onnistumaan”, Esa sanoo ja kertoo kokevansa onnistumisen tunteita silloin, kun hänen tiiminsä viihtyy työssään ja voi hyvin. ”Kaikki alkaa ihmisistä ja tiimeistä. Olen tyytyväinen, kun he onnistuvat.”

Kuinka Etteplan tukee johtamista ja kasvua?

Esa on työskennellyt Etteplanilla vuodesta 2018 lähtien ja huomannut, että yrityksen työntekijöistä muodostuu vahva tukiverkosto, joka on aina tarvittaessa valmis auttamaan.

”Saan kaiken tarvitsemani tuen tiimien, koko liiketoiminnan ja myös itseni kehittämiseen.” Tukitoiminnot, kuten koulutus ja viestintä, ovat olleet erityisen tärkeitä koronapandemian ja etätyön aikana. ”Olen osallistunut Etteplanin tarjoamaan E-Lead- eli etäjohtamisohjelmaan. Se on antanut meille erinomaiset työkalut, joita voimme käyttää etänä”, Esa sanoo ja toteaa, että monikulttuurisessa ympäristössä oppiminen on vaikuttanut hänen kehittymiseensä johtajana.

Työskentely erilaisten ihmisten ja tiimien kanssa eri paikkakunnilla ja eri maissa voi olla haaste kaikissa olosuhteissa, saatikka maailmanlaajuisen pandemian aikana. Johtamiskoulutus, viestintä ja työkalut auttavat Esaa tukemaan tiimiään. ”Viestinnällä on näin isossa yrityksessä ratkaiseva merkitys – on tärkeää pitää yhteyttä eri puolilla organisaatiota toimivien ihmisten kanssa. Nämä keskustelut ovat erittäin tärkeitä.”

Toimintakulttuuri

Kuinka kuvailisit Etteplanin toimintakulttuuria?

Esan mukaan päivittäisessä toiminnassa ei näy hierarkiaa ja organisaatio tuntuu erittäin avoimelta. Esimiehenä tai työntekijänä on psykologisesti turvallista toimia. Johtajiin ja työntekijöihin luotetaan täysin, ja heidän odotetaan nostavan ongelmia esiin - se on meidän tapamme toimia. Esa haluaa muistuttaa, että vaikka Etteplanilla on pitkä historia, tietyt osat yritystä ovat nuoria, ja oppiminen ja kehitys jatkuvat kaikilla osa-alueilla. Hän kokee voivansa suuresti vaikuttaa liiketoiminnan kehityksen suuntaan. ”Meitä kuunnellaan. Minua on kuunneltu, ja kehitymme yhdessä, sekä yritys että työntekijät itse.” Yritys tarjoaa tukea ja kaikki menestymiseen tarvittavat työkalut. On jokaisen oma asia, mitä työkaluja käyttää. ”Jokainen voi olla oma itsensä”, Esa toteaa lopuksi. Hän haluaa, että hänen tiiminsä voi rohkeasti jakaa ideoitaan ja kokemuksiaan, jotta tiimin jäsenet voivat auttaa toisiaan.

Millä tavoin koet voivasi vaikuttaa yrityskulttuuriin?

”Koen, että minulla itselläni ja tiimilläni yhdessä on ollut vaikutusta. Uskon esimerkiksi, että ihmiset on otettava mukaan toimintaan, jotta he sitoutuvat.” Esa tekee kaikkensa alaistensa ja työtoveriensa hyvinvoinnin eteen. Iso osa tätä on varmistaa, että he tuntevat olonsa mukavaksi. Näyttämällä esimerkkiä hän on onnistunut luomaan tiimiinsä kulttuurin, jossa kuunnellaan ja osallistutaan. Tuloksena on vahva sitoutuneisuus.

”Ihmiset pitää saada osallistumaan. Koen, että olen omalla esimerkilläni pystynyt tuomaan Etteplaniin elementtejä modernin ohjelmistotalon yrityskulttuurista.”

Arvot

Arvomme ovat asiakaslähtöinen, houkutteleva ja proaktiivinen. Mitä ne merkitsevät sinulle?

”Asiakaslähtöisyys tarkoittaa minulle sitä, että meidän on kuunneltava asiakkaita ja toimittava ikään kuin matkaoppaina heidän digitalisaatiomatkallaan. Meidän on ymmärrettävä heidän liiketoimintaansa ja haasteitaan. Me tunnemme digitalisaation ja teknologian, joten meidän tehtävämme on auttaa asiakkaita luovimaan näillä alueilla.”

Toisesta näkökulmasta katsottuna Esa näkee myös työntekijänsä asiakkaina ja tiedostaa heidän kuuntelemisensa ja työntekijälähtöisyyden merkityksen.

”Taikuus piilee työntekijöissämme.”

Houkuttelevuus tarkoittaa, että työntekijöille tarjotaan paras työpaikka ja erinomaiset urakehitysmahdollisuudet. Asiakkaiden näkökulmasta se tarkoittaa, että he saavat parhaat mahdolliset työkalut ja menetelmät digitalisaatiokehityksensä tueksi.

”Kuten jo sanoin, tätäkin voi lähestyä kahdesta eri näkökulmasta. Meidän on oltava matkaoppaita ja tarjottava proaktiivisesti keinoja, joilla voimme kehittää ja haastaa asiakkaitamme ja itseämme.”

Miten arvot näkyvät käytännössä?

”Arvoilla on erityisen tärkeä merkitys johtajan tehtävässäni. Arvot ohjaavat päätöksentekoa varsinkin tilanteissa, joissa päätöstä on vaikea tehdä puhtaasti faktojen ja numeroiden pohjalta.”

Laskelmat eivät aina tee autuaaksi. Silloin, kun päätöstä on vaikea tehdä, Esa vetoaa arvoihin.

Esan oma tulkinta on, että kussakin arvossa on kaksi puolta, toinen asiakkaisiin ja toinen työntekijöihin päin. Johtajan tulee siis soveltaa asiakaslähtöisyyttä, houkuttelevuutta ja proaktiivisuutta kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla.

Villi kortti

Villi kortti: Jos saisit antaa yhden neuvon mistä tahansa asiasta, mikä se olisi?

Yritä löytää ihmisten luontaiset kyvyt ja luontainen lahjakkuus ja saada selville, mitä he kaikkein mieluiten tekevät. Jos saat jokaisen ihmisen käyttämään luontaista lahjakkuuttaan ja saat heidän viihtymään roolissaan, tiimisi menestyy.

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä