Close

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Referens
Kompetensområde

Nestes laddningstjänster för elfordon i Finland kompletterar dess portfölj av lösningar som minskar utsläppen från transporter. Neste tillhandahåller skräddarsydda laddningslösningar för elektriska fordon (EV) för företag, Neste Charge™ och offentlig högeffektsladdningslösning, Neste MY Renewable Charging™ för konsumenter. Neste samarbetade med Etteplan för att möjliggöra mer tillgänglig och kundvänlig mobil- och kortbetalning för elbilsladdning. Nestes första offentliga laddstation med mobil- och kortbetalning öppnade i Finland i december 2022.

En heltäckande lösning för mobil- och kortbetalning

Neste betjänar både affärs- och konsumentkunder med sitt expanderande laddningsnätverk och lösningar för elbilar. Neste identifierade ett behov av mobila betalningar för båda kundsegmenten och ett behov av kortbetalningar speciellt för konsumentkunder.

"Neste valde Etteplan som utvecklingspartner på grund av vår samarbetshistorik på tidigare projekt, och Etteplans expertis i att leverera betalningslösningar för bränsleindustrin", förklarar Dennis Stolt, Head of Digital Development, Marketing & Services, Neste.

Etteplans lösning för både konsument- och företagskunder innefattar en mobilbetalningsfunktion i Neste-appen, tidigare utvecklad av Etteplan, med kortbetalning aktiverad för konsumenter. Betalningsmjukvaran utvecklades med integrationer för två olika laddstationsinfrastrukturer.

Tilläggas kan att Etteplan Application Lifecycle Management (Etteplan ALM) sköter underhållet av mjukvaran med 24/7 support. Sammantaget krävde projektet en omfattande expertis inom områden som tjänstedesign, mobilutveckling, UX, back-end-utveckling, mjukvarutestning och betalningskompetens.
 

Neste håller sig i framkant av utvecklingen och betjänar sina kunder ännu bättre.

Med den aktiverade funktionen för mobilbetalning kan Neste förbättra kundupplevelsen både för konsumenter och företagskunder. Dessutom är Neste nu en av de första leverantörerna av elbilsladdning som erbjuder en kortbetalningsalternativ.

"Etteplan tillhandahöll flexibelt all den expertis som behövdes för projektet, vilket gjorde informationsflödet och samarbetet sömlöst och möjliggjorde för oss att fokusera på vår kärnverksamhet," avslutar Dennis Stolt.

Mer att läsa

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.