Close

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar. Det är så VVT skapar en hållbar tillväxt, arbetstillfällen och välbefinnande och ger världen hopp.

VTT har över 20 års erfarenhet av forskning och utveckling inom medicinteknik. Det finska forskningsinstitutet kan betraktas som en global expert inom vissa medicintekniska områden, som kroppsnära enheter, tryckt och flexibel elektronik, snabb diagnostik och detektering av vital-parametrar. 2020 sökte VTT en samarbetspartner som stöd för produktframtagning och produktionsanpassning av deras tekniska innovationer.

Etteplan har lång erfarenhet av produktutvecklingssamarbeten och kan erbjuda nödvändig kapacitet för produktframtagning, som rådgivning om regelverk, kvalitetssäkring och en säker produktutvecklingsprocess. VTT och Etteplan kompletterar varandra genom sina olika kompetenser, något som stärker samarbetet och banar väg för finsk innovation inom medicinteknik.

VTT

Samarbete resulterar i framgångsrik kommersialisering av medicintekniska innovationer

Samarbetet mellan VTT och Etteplan har gjort det möjligt för VTT att omvandla sina kundprototyper till kommersiellt gångbara produkter. Etteplans expertis inom produktutveckling och regelverk har hjälpt VTT att uppfylla de standarder och bestämmelser som krävs för produktframtagning. Dessutom har Etteplans fokus på en säker produktutvecklingsprocess säkerställt att de gemensamt utvecklade produkterna är säkra för slutanvändaren.

Under samarbetet har Etteplan och VTT lyckats förena sin breda expertis inom områden som elektronik, programvaruutvecklingmaskinkonstruktion, produktverifikation och produktionstestning, och därigenom överbryggat hela forsknings- och utvecklingsprocessen från de senaste tekniska genombrotten till massproduktion i enlighet med IEC60601 och ISO13485.

Samarbetet med Etteplan har gjort det möjligt för kunder att snabbare använda ny teknik i sina nya innovativa produkter”, säger Kari Rönkä, VP för Sensing Solutions på VTT.

Stärka VTT:s ledande ställning inom medicinteknisk innovation

Samarbetet har inte bara stärkt VTT:s ställning som global expert inom medicinteknik utan även banat väg för finsk medicinteknisk innovation. Detta har gjort det möjligt för VTT att fokusera på forskning och utveckling medan Etteplan har tagit hand om produktframtagning och produktionsanpassning.

Mer att läsa

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Etteplan stöder KION med kontinuerlig systemtestning av IoT-enhet för gaffeltruckar

KION Group är en ledande global leverantör av intralogistiklösningar för leveranskedjan. KION Groups varumärken hör till de bästa i branschen. Dematic är världens ledande specialist på automatiserade materialflöden. Varumärkena Linde och STILL betjänar premi-ummarknaden för gaffeltruckar och lagerutrustning. Andra varumärken täcker både lågprissegmentet och regionala marknader. Koncernen sysselsätter cirka 41 000 personer världen över.

Utveckling av exakt positionering påskyndar Kalmars forskningsprojekt – Etteplan Rugged Evaluation Platform i aktion

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produkt-portfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

Kontakta oss
Antti Tolvanen
Antti Tolvanen
Sales Director
Software & Embedded Solutions