Close

Bildelningstjänst med en fullserviceapp som erbjuds på Tripla

Bilkörning genomgår en omvandling, eftersom bilägandet i allt större utsträckning ger vika för behovsbaserad transport. Boende på Tripla erbjuds bilkörning som en tjänst med bildelningstjänsten NF Sharing. NF Fleet, som ägs gemensamt av Nordea Finance Finland Ltd  och ALD Automotive, levererar en elbil som kan hyras via en mobilapp till boende i bostadsföretaget.

Referens
Kompetensområde

Människor använder sina bilar i genomsnitt mindre än en timme per dag, och den årliga kostnaden för bilägande är betydande. Med NF Sharing betalar de boende endast för hur mycket de använder bilen.  Underhåll, inspektioner, däckbyten och säsongsrengöring hanteras som en service. Bilen har en reserverad parkeringsplats och laddplats i byggnadens garage.

Ingen nyckel krävs – bildörrar öppnas med en app

Etteplan har utformat och implementerat en programvarulösning för att hantera och reservera fordon. Den digitala självbetjäningsappen består av backend-system, ett webbgränssnitt och en mobilapp. Appen används också för att betala, beräkna underhållsbehov och öppna fordonets dörrar.

Bostadsföretaget hanterar tjänsten och användarrättigheterna via webbanvändargränssnittet. Tjänsten gör det möjligt att skräddarsy reglerna efter varje bostadsföretags behov, hur ofta en reservation kan göras och hur länge.

De boende använder en mobilapp för att reservera och använda bilen. Nycklar behövs inte, vilket gör det enkelt att använda fordonet och byta användare. Det är enkelt att se en användares reservationer och körda kilometer i appen. Appen kan också användas för att rapportera haverier, skador och kontakta kundtjänst.

”Vi har använt bilen tre gånger och är riktigt nöjda med tjänsten. Vi sålde vår egen bil innan vi flyttade, så detta är en stor mervärdestjänst för vår livskomfort, säger en invånare om tjänsten.

NF Sharing-appen gynnar företag och miljön

Bildelningstrenden är tydlig i företagsvärlden, där man utökar flexibiliteten i bilkörandet till nya dimensioner. Tjänsten NF Sharing som Etteplan har skapat för NF Fleet är också svaret på de föränderliga behoven som företagens bilkörning har när företag söker effektivitet och hög tillgänglighet för sina tjänstebilar.

– NF Sharing är en slags bildelningstjänst för företagsvärlden, där arbetsteam kan använda en gemensam bil i tjänsten och koordinera sin användning via mobilappen. NF Sharing-tjänsten effektiviserar företagets bilpool och erbjuder företaget tydliga kostnadsbesparingar och en rapport om utnyttjandegrad i realtid. Bildelning är dessutom ett mer miljövänligt val, säger Etteplans Business Architect Mikko Viskari.

Appen kan användas för att hantera och reservera flera fordon. Företag kan vid behov även tillåta att bilarna används utanför arbetstid, med separat fakturering.

En användarvänlig tjänst – IoT-tekniken förutspår underhållsbehov

NF Sharing fungerar med en mobilapp som används för att reservera det fordon som behövs. Bilen kan enkelt reserveras och lämnas tillbaka till en plats angiven på kartan, och nycklar behövs inte. Appen används för att öppna bildörrarna, och bilen startas genom att trycka på startknappen.

Inom tjänsten NF Sharing fördelas kostnaderna elektroniskt i en automatiserad process. Tjänsten frigör tid i företaget som annars skulle ha spenderats på arbetskraftsredovisning, eftersom tjänsten eliminerar behovet av separata kvitton på resekostnader eller kilometerersättning.

Föraren behöver bara ta hand om tankning och laddning av bilen, eftersom den smarta IoT-tekniken förutspår behovet av underhåll. Användaren kan fokusera på att köra eftersom NF Fleet sköter alla underhållsåtgärder och säsongsrengöring. Användare kan enkelt hålla reda på sina körkilometer, och även i privat bruk betalar de bara för sin faktiska användning.

Etteplans designteam skapade användargränssnittet med många olika typer av användare och användningsbehov i åtanke. NF Sharing utformades i första hand för tjänstekörning, men Plus-tjänsten möjliggör även privat bruk under en anställds fritid, t.ex. under en helgresa. I appens bokningskalender kan perioder anges för tjänstekörning och fritidsanvändning. Det finns också en grupp användare som arbetar i stödroller och har olika behov.

– Exempelvis är underhållsfunktionerna dolda för andra användare, vilket gör att de boende kan njuta av enkel körning. Bildelning har sina utmaningar jämfört med traditionell körning, men tack vare bra design har en lättanvänd tjänst skapats, säger Viskari.

Följande tekniker används:

Frontend: React Native, React, Redux, Material-UI, Firebase

Backend: Microsoft Azure, ASP.NET Core, Azure SQL, Notification Hubs, Azure Maps, Application Insights, Key Vault, Blob Storage

Gå till ett pressmeddelande i ämnet

NF Sharing-appen finns tillgänglig:
App%20Store_App%20Store_150x58.pngGoogle%20Play_150x58.png

Samarbetet med Etteplan har varit smidigt och okomplicerat. Efterfrågan på kostnadseffektiva och ekologiska mobilitetstjänster ökar ständigt. Det har varit fantastiskt att bygga en så modern tjänst tillsammans med Etteplan, forma marknaden och skapa möjligheter till gemenskap mellan människor.

Nina Reinilehto, VD NF Fleet Finland

Mer att läsa

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Kontakta oss
Mikko Viskari
Mikko Viskari
Head of Technology, Cloud and Applications