Close

Bildelningstjänst med en fullserviceapp som erbjuds på Tripla

Bilkörning genomgår en omvandling, eftersom bilägandet i allt större utsträckning ger vika för behovsbaserad transport. Boende på Tripla erbjuds bilkörning som en tjänst med bildelningstjänsten NF Sharing. NF Fleet, som ägs gemensamt av Nordea Finance Finland Ltd  och ALD Automotive, levererar en elbil som kan hyras via en mobilapp till boende i bostadsföretaget.

Referens
Kompetensområde

Människor använder sina bilar i genomsnitt mindre än en timme per dag, och den årliga kostnaden för bilägande är betydande. Med NF Sharing betalar de boende endast för hur mycket de använder bilen.  Underhåll, inspektioner, däckbyten och säsongsrengöring hanteras som en service. Bilen har en reserverad parkeringsplats och laddplats i byggnadens garage.

Ingen nyckel krävs – bildörrar öppnas med en app

Etteplan har utformat och implementerat en programvarulösning för att hantera och reservera fordon. Den digitala självbetjäningsappen består av backend-system, ett webbgränssnitt och en mobilapp. Appen används också för att betala, beräkna underhållsbehov och öppna fordonets dörrar.

Bostadsföretaget hanterar tjänsten och användarrättigheterna via webbanvändargränssnittet. Tjänsten gör det möjligt att skräddarsy reglerna efter varje bostadsföretags behov, hur ofta en reservation kan göras och hur länge.

De boende använder en mobilapp för att reservera och använda bilen. Nycklar behövs inte, vilket gör det enkelt att använda fordonet och byta användare. Det är enkelt att se en användares reservationer och körda kilometer i appen. Appen kan också användas för att rapportera haverier, skador och kontakta kundtjänst.

”Vi har använt bilen tre gånger och är riktigt nöjda med tjänsten. Vi sålde vår egen bil innan vi flyttade, så detta är en stor mervärdestjänst för vår livskomfort, säger en invånare om tjänsten.

NF Sharing-appen gynnar företag och miljön

Bildelningstrenden är tydlig i företagsvärlden, där man utökar flexibiliteten i bilkörandet till nya dimensioner. Tjänsten NF Sharing som Etteplan har skapat för NF Fleet är också svaret på de föränderliga behoven som företagens bilkörning har när företag söker effektivitet och hög tillgänglighet för sina tjänstebilar.

– NF Sharing är en slags bildelningstjänst för företagsvärlden, där arbetsteam kan använda en gemensam bil i tjänsten och koordinera sin användning via mobilappen. NF Sharing-tjänsten effektiviserar företagets bilpool och erbjuder företaget tydliga kostnadsbesparingar och en rapport om utnyttjandegrad i realtid. Bildelning är dessutom ett mer miljövänligt val, säger Etteplans Business Architect Mikko Viskari.

Appen kan användas för att hantera och reservera flera fordon. Företag kan vid behov även tillåta att bilarna används utanför arbetstid, med separat fakturering.

En användarvänlig tjänst – IoT-tekniken förutspår underhållsbehov

NF Sharing fungerar med en mobilapp som används för att reservera det fordon som behövs. Bilen kan enkelt reserveras och lämnas tillbaka till en plats angiven på kartan, och nycklar behövs inte. Appen används för att öppna bildörrarna, och bilen startas genom att trycka på startknappen.

Inom tjänsten NF Sharing fördelas kostnaderna elektroniskt i en automatiserad process. Tjänsten frigör tid i företaget som annars skulle ha spenderats på arbetskraftsredovisning, eftersom tjänsten eliminerar behovet av separata kvitton på resekostnader eller kilometerersättning.

Föraren behöver bara ta hand om tankning och laddning av bilen, eftersom den smarta IoT-tekniken förutspår behovet av underhåll. Användaren kan fokusera på att köra eftersom NF Fleet sköter alla underhållsåtgärder och säsongsrengöring. Användare kan enkelt hålla reda på sina körkilometer, och även i privat bruk betalar de bara för sin faktiska användning.

Etteplans designteam skapade användargränssnittet med många olika typer av användare och användningsbehov i åtanke. NF Sharing utformades i första hand för tjänstekörning, men Plus-tjänsten möjliggör även privat bruk under en anställds fritid, t.ex. under en helgresa. I appens bokningskalender kan perioder anges för tjänstekörning och fritidsanvändning. Det finns också en grupp användare som arbetar i stödroller och har olika behov.

– Exempelvis är underhållsfunktionerna dolda för andra användare, vilket gör att de boende kan njuta av enkel körning. Bildelning har sina utmaningar jämfört med traditionell körning, men tack vare bra design har en lättanvänd tjänst skapats, säger Viskari.

Följande tekniker används:

Frontend: React Native, React, Redux, Material-UI, Firebase

Backend: Microsoft Azure, ASP.NET Core, Azure SQL, Notification Hubs, Azure Maps, Application Insights, Key Vault, Blob Storage

Gå till ett pressmeddelande i ämnet

NF Sharing-appen finns tillgänglig:
App%20Store_App%20Store_150x58.pngGoogle%20Play_150x58.png

Samarbetet med Etteplan har varit smidigt och okomplicerat. Efterfrågan på kostnadseffektiva och ekologiska mobilitetstjänster ökar ständigt. Det har varit fantastiskt att bygga en så modern tjänst tillsammans med Etteplan, forma marknaden och skapa möjligheter till gemenskap mellan människor.

Nina Reinilehto, VD NF Fleet Finland

Mer att läsa

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Utveckling av en SaaS-parkeringslösning tillsammans med Hi Tech Mobility

Personerna bakom Hi Tech Mobility har utvecklat och optimerat mobilitetslösningar för vägtullar, färjor och parkeringsstyrning sedan 2004. Företaget har en lång internationell erfarenhet av utveckling, implementering och drift av ITS-system (Intelligent Transport Solutions) såsom elektroniska betaltjänster samt konsultverksamhet inom närliggande affärsområden.

Säkerställa flexibilitet för en proptech-startup

Parkanizer hade som mål att fullända användningen av parkeringsplatserna som finns runt omkring oss. I jakten på en riktig SaaS-affärsmodell (Software as a Service) behövde företaget byta affärsstrategi några gånger. Med hjälp av Etteplans experter* genomförde Parkanizer 2019 ett framgångsrikt experiment och hittade en potentiell nisch inom kontorsparkering.

Kontakta oss
Mikko Viskari
Mikko Viskari
Head of Technology, Cloud and Applications