Close

Elite Alfred Bergs webbplatsuppgradering leder till ökad kundnöjdhet: Antalet ”utmärkt"-betyg har nästan tredubblats

Elite Alfred Berg erbjuder individualiserade och mångsidiga tjänster inom sparande, placering och kapitalförvaltning för privata kunder, institutioner och professionella investerare. 
Fler än 10 000 kunder förlitar sig på våra tjänster för hantering av tillgångar till ett värde av nästan 4 miljarder euro. Inom portföljförvaltning samarbetar vi med Alfred Berg Norge och Sverige. Våra samlade kundtillgångar i de nordiska länderna uppgår till mer än 15 miljarder euro. Som ledande leverantör av personliga investeringsfonder i Finland betjänar vi 95 000 fond-medlemmar. Våra kunder betjänas av mer än 100 professionella investerare på 13 platser runt om i Finland.

Referens
Kompetensområde

För Elite Alfred Berg utgör webbplatsen en viktig kommunikationskanal. Den gamla webbplatsen uppfyllde emellertid inte längre behoven hos Elite Alfred Berg och företagets kunder. Elite Alfred Berg är branschledande inom digitalisering av tillgångsförvaltningstjänster och ville uppdatera sin webbplats för att erbjuda besökare en smidig, tydlig, intuitiv och enhetlig användarupplevelse. 

Syftet med detta projekt var att omvandla bolagets webbplats till en lösning som är enkel att uppdatera och vidareutveckla. 
Elite Alfred Berg valde Etteplan som leverantör av projektet eftersom de två företagen har haft ett långt och produktivt samarbete när det gäller utveckling av högkvalitativa digitala lösningar. Dessutom kunde Etteplan tillhandahålla de kompetenser som krävdes för utveckling av webbsidor. 

Djupgående förståelse av Elite Alfred Bergs verksamhet gjorde det möjligt för Etteplan att tillhandahålla en skräddarsydd lösning 

Etteplan implementerade ett uppdateringsprojekt för webbsidor som omfattade servicedesign och ett programvaruprojekt enligt modellen som användes vid tidigare samarbetsprojekt mellan Elite Alfred Berg och Etteplan. Etteplans experter ville redan från början få en genomgående förståelse av Elite Alfred Bergs affärsmiljö. Detta resulterade i en förstudie av företagets kunder, konkurrenter och andra intressenter, vilket utgjorde en grund för lösningens slutliga utformning. 

Den uppdaterade webbplatsen ger inte bara en sömlös, enhetlig och smidig användarupplevelse, utan stärker även Elite Alfred Bergs varumärke tack vare bättre synlighet och ett fräscht utseende. Webbplatsens design återspeglar företagets varumärkesimage och värderingar som bland annat hållbarhet.

Rätt stack för Elite Alfred Bergs Digital Experience Platform (DXP)

För skapandet av Elite Alfred Bergs Digital Experience Platform (DPX) användes de mest lämpliga teknikerna för webbplatsen, bland annat Gatsby för skapande av statisk webbplats, Contentful för headless CMS, Elasticsearch som sökmotor och Microsoft Azure för hosting. Samma stack används regelbundet för implementering av större onlinetjänster.

”Fördelen med en sådan stack är att samma innehållsdata kan användas i företagets alla digitala kanaler”, förklarar Mikko Viskari, Head of Technology, Cloud & Applications på Etteplan. ”En annan stor fördel är den utmärkta användarupplevelsen, eftersom webbplatsen saknar praktiskt taget sidladdning. Webbplatsen arbetar mycket snabbt eftersom sidorna genereras som statiska HTML-sidor.” 

Webbplatsens ”utmärkt” betyg nästan tredubblades

Med sin moderna, effektiva, intuitiva och användarvänliga design stärker den nya webbplatsen Elite Alfred Bergs varumärkesimage. Jämfört med den tidigare lösningen har användarupplevelsen av Elite Alfred Bergs webbplats förbättrats avsevärt. Antalet ”utmärkt”-betyg har nästan tredubblats efter uppdateringen av webbplatsen. Dessutom har den interna användningen för-bättrats tack vare förenklad användning, utveckling och innehållsuppdateringar.

”Vi hade ett väldigt bra samarbete med Etteplan i utformningen av vår nya webbplats. Till exempel tog Etteplans designer hänsyn till våra många önskemål om sidornas visuella utseende. Resultatet blev att vi fick en fräsch och tydlig webbplats som stödjer vårt varumärke. Användarna av vår webbplats är också nöjda med sidornas tydlighet samt upptäckbarheten vad gäller information”, säger Heidi Jääskeläinen, kommunikationschef på Elite Alfred Berg.

Elite Alfred Berg och Etteplan kommer att fortsätta sitt samarbete inom digitala lösningar. Nästa steg i webbplatsprojektet är förnyande av onlinetjänsten. 

Mer att läsa

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda.

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Kontakta oss
Hanna Remula
Hanna Remula
Head of Design, Cloud and Applications