Fortsätt till innehåll

Elite Alfred Bergs webbplat­supp­gra­de­ring leder till ökad kundnöjdhet

Elite Alfred Berg erbjuder individualiserade och mångsidiga tjänster inom sparande, placering och kapitalförvaltning för privata kunder, institutioner och professionella investerare.  Fler än 10 000 kunder förlitar sig på våra tjänster för hantering av tillgångar till ett värde av nästan 4 miljarder euro. Inom portföljförvaltning samarbetar vi med Alfred Berg Norge och Sverige. Våra samlade kundtillgångar i de nordiska länderna uppgår till mer än 15 miljarder euro. Som ledande leverantör av personliga investeringsfonder i Finland betjänar vi 95 000 fond-medlemmar. Våra kunder betjänas av mer än 100 professionella investerare på 13 platser runt om i Finland.

För Elite Alfred Berg utgör webbplatsen en viktig kommunikationskanal. Den gamla webbplatsen uppfyllde emellertid inte längre behoven hos Elite Alfred Berg och företagets kunder. Elite Alfred Berg är branschledande inom digitalisering av tillgångsförvaltningstjänster och ville uppdatera sin webbplats för att erbjuda besökare en smidig, tydlig, intuitiv och enhetlig användarupplevelse. 

Syftet med detta projekt var att omvandla bolagets webbplats till en lösning som är enkel att uppdatera och vidareutveckla.
Elite Alfred Berg valde Etteplan som leverantör av projektet eftersom de två företagen har haft ett långt och produktivt samarbete när det gäller utveckling av högkvalitativa digitala lösningar. Dessutom kunde Etteplan tillhandahålla de kompetenser som krävdes för utveckling av webbsidor. 

Djupgående förståelse av Elite Alfred Bergs verksamhet gjorde det möjligt för Etteplan att tillhandahålla en skräddarsydd lösning

Etteplan implementerade ett uppdateringsprojekt för webbsidor som omfattade servicedesign och ett programvaruprojekt enligt modellen som användes vid tidigare samarbetsprojekt mellan Elite Alfred Berg och Etteplan. Etteplans experter ville redan från början få en genomgående förståelse av Elite Alfred Bergs affärsmiljö. Detta resulterade i en förstudie av företagets kunder, konkurrenter och andra intressenter, vilket utgjorde en grund för lösningens slutliga utformning. 

Den uppdaterade webbplatsen ger inte bara en sömlös, enhetlig och smidig användarupplevelse, utan stärker även Elite Alfred Bergs varumärke tack vare bättre synlighet och ett fräscht utseende. Webbplatsens design återspeglar företagets varumärkesimage och värderingar som bland annat hållbarhet.

Rätt stack för Elite Alfred Bergs Digital Experience Platform (DXP)

För skapandet av Elite Alfred Bergs Digital Experience Platform (DPX) användes de mest lämpliga teknikerna för webbplatsen, bland annat Gatsby för skapande av statisk webbplats, Contentful för headless CMS, Elasticsearch som sökmotor och Microsoft Azure för hosting. Samma stack används regelbundet för implementering av större onlinetjänster.

”Fördelen med en sådan stack är att samma innehållsdata kan användas i företagets alla digitala kanaler”, förklarar Mikko Viskari, Head of Technology, Cloud & Applications på Etteplan. ”En annan stor fördel är den utmärkta användarupplevelsen, eftersom webbplatsen saknar praktiskt taget sidladdning. Webbplatsen arbetar mycket snabbt eftersom sidorna genereras som statiska HTML-sidor.” 

Webbplatsens ”utmärkt” betyg nästan tredubblades

Med sin moderna, effektiva, intuitiva och användarvänliga design stärker den nya webbplatsen Elite Alfred Bergs varumärkesimage. Jämfört med den tidigare lösningen har användarupplevelsen av Elite Alfred Bergs webbplats förbättrats avsevärt. Antalet ”utmärkt”-betyg har nästan tredubblats efter uppdateringen av webbplatsen. Dessutom har den interna användningen för-bättrats tack vare förenklad användning, utveckling och innehållsuppdateringar.

”Vi hade ett väldigt bra samarbete med Etteplan i utformningen av vår nya webbplats. Till exempel tog Etteplans designer hänsyn till våra många önskemål om sidornas visuella utseende. Resultatet blev att vi fick en fräsch och tydlig webbplats som stödjer vårt varumärke. Användarna av vår webbplats är också nöjda med sidornas tydlighet samt upptäckbarheten vad gäller information.”

Heidi Jääskeläinen

Kommunikationschef på Elite Alfred Berg

Elite Alfred Berg och Etteplan kommer att fortsätta sitt samarbete inom digitala lösningar. Nästa steg i webbplatsprojektet är förnyande av onlinetjänsten. 

Relaterade referenscase

Applikations- och mobilutveckling 

Effektiv trans­portför­valt­ning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Applikations- och mobilutveckling 

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Applikations- och mobilutveckling 

Den finska ben­sins­ta­tions­ked­jan SEO tar ett stort steg i sin digitalisering med Etteplan

Applikations- och mobilutveckling 

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av två mobilappar och förbättring av kundupplevelsen för ABAX

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av en SaaS-par­ke­rings­lös­ning tillsammans med Hi Tech Mobility

Ställ en fråga till vår expert

Hanna Remula

Head of Design, Cloud and Applications

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.