Close

En långsiktigt partnerskap – utveckling av ett modernt ERP-system för JIS-automation

JIS-Automation Oy är ett automations- och elföretag som grundades 2001 och som idag har en stark marknadsposition i Finland.
Företaget levererar el- och automationscentraler samt rökutsugssystem för byggnader och fabriker. Genom stor projektexpertis ser företaget till att uppfylla kundernas behov med hjälp av de senaste tekniklösningarna.
JIS-Automation erbjuder lösningar som sträcker sig från utrustningsdesign till tillverkning, driftsättning samt service och underhåll. Omfattande systemkunskap och tillförlitliga leveranser har gjort JIS-Automation till en av de ledande aktörerna inom branschen. Företaget har ett ansvarsfullt synsätt på kvalitetsarbete, som alltid utförs med kundens bästa i åtanke.

Kompetensområde

JIS-Automation sökte ett ERP-system som skulle stödja och effektivisera deras produktionsprocess och vara anpassningsbart för framtiden. Nyckelfärdiga lösningar från stora leverantörer var inte tillräckligt anpassningsbara och erbjöd inte företaget den uppmärk-samhet och service de behövde. Etteplan, å andra sidan, kunde tillhandahålla både flexibla utvecklingstjänster och ett tillförlitligt partnerskap.

Utöver de nödvändiga kompetenserna för att leverera ett ERP-system kunde Etteplan även tillhandahålla expertis inom UX-design. JIS-Automation valde därför Etteplan som leverantör och framtida utvecklingspartner för sitt ERP-system.

Modernt ERP-system med anpassningsbara funktioner och rapporteringsmöjligheter

I nära samarbete med JIS-Automation utvecklade Etteplan ett ERP-system som implementerades som en SPA-applikation i Microsoft Azures molntjänst. Systemet omfattar bland annat resurshantering, tidspårning, anbuds- och projekthantering samt rapportgenerering. I lösningarna ingår även en mobilapp för JIS-Automations anställda så att de bekvämt kan rapportera sina timmar i systemet.

"ERP-systemet styr alla avdelningar inom JIS-Automation, från offert till utförande och fakturering. JIS-Automations verksamhet omfattar tillverkning av el- och automatiseringspaneler, installation, kabeldragning, design- och programmeringsprojekt samt försäljning av utrustning", beskriver Mikko Laitila, Business Director på JIS Automation.

Nyligen lade Etteplan till nya funktioner i ERP-systemet. Den viktigaste funktionen är en lagerhanteringsmodul som tillhandahåller information om hyllplacering, kundlistor, komponentleverantörer och inköpsorder. Den nya modulen byggdes med hjälp av React.

"Vårt samarbete pågår kontinuerligt via veckomöten. Vi kan lägga till nya funktioner med kort varsel och hjälpa JIS Automation att växa med hjälp av sitt ERP-system", förklarar Mika Voutilainen, projektledare på Etteplan, som har arbetat med projektet för JIS Automation under det senaste året.

En anpassningsbar lösning som lämpar sig för verksamhetens behov

ERP-systemet gör det lättare för JIS Automation att ta emot ordrar, tillhandahålla resurser, överföra ordrar till produktion och fakturera. Lösningen passar JIS-Automations rutiner och processer och har hjälpt företaget att uppnå operativ effektivitet genom bättre kontroll och insikt i sin verksamhet. Systemet är anpassat efter företagets behov och fortsätter att utvecklas för att företagets tillväxt ska kunna stödjas och föränderliga affärsbehov ska kunna uppfyllas. Dessutom har företaget fått en långsiktig utvecklingspartner.

"JIS-Automation har erhållit ett mycket omfattande, effektivt och lättanvänt resursplaneringssystem från Etteplan. Systemet har genom åren utvecklats tillsammans med Etteplan och fortsätter att utvecklas till en större enhet", avslutar Mikko.
 

Mer att läsa

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Kontakta oss
Mikko Viskari
Mikko Viskari
Head of Technology, Cloud and Applications