Close

En långsiktigt partnerskap – utveckling av ett modernt ERP-system för JIS-automation

JIS-Automation Oy är ett automations- och elföretag som grundades 2001 och som idag har en stark marknadsposition i Finland.
Företaget levererar el- och automationscentraler samt rökutsugssystem för byggnader och fabriker. Genom stor projektexpertis ser företaget till att uppfylla kundernas behov med hjälp av de senaste tekniklösningarna.
JIS-Automation erbjuder lösningar som sträcker sig från utrustningsdesign till tillverkning, driftsättning samt service och underhåll. Omfattande systemkunskap och tillförlitliga leveranser har gjort JIS-Automation till en av de ledande aktörerna inom branschen. Företaget har ett ansvarsfullt synsätt på kvalitetsarbete, som alltid utförs med kundens bästa i åtanke.

Kompetensområde

JIS-Automation sökte ett ERP-system som skulle stödja och effektivisera deras produktionsprocess och vara anpassningsbart för framtiden. Nyckelfärdiga lösningar från stora leverantörer var inte tillräckligt anpassningsbara och erbjöd inte företaget den uppmärk-samhet och service de behövde. Etteplan, å andra sidan, kunde tillhandahålla både flexibla utvecklingstjänster och ett tillförlitligt partnerskap.

Utöver de nödvändiga kompetenserna för att leverera ett ERP-system kunde Etteplan även tillhandahålla expertis inom UX-design. JIS-Automation valde därför Etteplan som leverantör och framtida utvecklingspartner för sitt ERP-system.

Modernt ERP-system med anpassningsbara funktioner och rapporteringsmöjligheter

I nära samarbete med JIS-Automation utvecklade Etteplan ett ERP-system som implementerades som en SPA-applikation i Microsoft Azures molntjänst. Systemet omfattar bland annat resurshantering, tidspårning, anbuds- och projekthantering samt rapportgenerering. I lösningarna ingår även en mobilapp för JIS-Automations anställda så att de bekvämt kan rapportera sina timmar i systemet.

"ERP-systemet styr alla avdelningar inom JIS-Automation, från offert till utförande och fakturering. JIS-Automations verksamhet omfattar tillverkning av el- och automatiseringspaneler, installation, kabeldragning, design- och programmeringsprojekt samt försäljning av utrustning", beskriver Mikko Laitila, Business Director på JIS Automation.

Nyligen lade Etteplan till nya funktioner i ERP-systemet. Den viktigaste funktionen är en lagerhanteringsmodul som tillhandahåller information om hyllplacering, kundlistor, komponentleverantörer och inköpsorder. Den nya modulen byggdes med hjälp av React.

"Vårt samarbete pågår kontinuerligt via veckomöten. Vi kan lägga till nya funktioner med kort varsel och hjälpa JIS Automation att växa med hjälp av sitt ERP-system", förklarar Mika Voutilainen, projektledare på Etteplan, som har arbetat med projektet för JIS Automation under det senaste året.

En anpassningsbar lösning som lämpar sig för verksamhetens behov

ERP-systemet gör det lättare för JIS Automation att ta emot ordrar, tillhandahålla resurser, överföra ordrar till produktion och fakturera. Lösningen passar JIS-Automations rutiner och processer och har hjälpt företaget att uppnå operativ effektivitet genom bättre kontroll och insikt i sin verksamhet. Systemet är anpassat efter företagets behov och fortsätter att utvecklas för att företagets tillväxt ska kunna stödjas och föränderliga affärsbehov ska kunna uppfyllas. Dessutom har företaget fått en långsiktig utvecklingspartner.

"JIS-Automation har erhållit ett mycket omfattande, effektivt och lättanvänt resursplaneringssystem från Etteplan. Systemet har genom åren utvecklats tillsammans med Etteplan och fortsätter att utvecklas till en större enhet", avslutar Mikko.
 

Mer att läsa

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Utveckling av en SaaS-parkeringslösning tillsammans med Hi Tech Mobility

Personerna bakom Hi Tech Mobility har utvecklat och optimerat mobilitetslösningar för vägtullar, färjor och parkeringsstyrning sedan 2004. Företaget har en lång internationell erfarenhet av utveckling, implementering och drift av ITS-system (Intelligent Transport Solutions) såsom elektroniska betaltjänster samt konsultverksamhet inom närliggande affärsområden.

Säkerställa flexibilitet för en proptech-startup

Parkanizer hade som mål att fullända användningen av parkeringsplatserna som finns runt omkring oss. I jakten på en riktig SaaS-affärsmodell (Software as a Service) behövde företaget byta affärsstrategi några gånger. Med hjälp av Etteplans experter* genomförde Parkanizer 2019 ett framgångsrikt experiment och hittade en potentiell nisch inom kontorsparkering.

Kontakta oss
Mikko Viskari
Mikko Viskari
Head of Technology, Cloud and Applications