Close

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Referens
Kompetensområde

Kalmar utökar sitt erbjudande inom hamnautomation, vilket inkluderar autonoma maskiner. Företaget behövde en samarbetspartner som kunde tillhandahålla specifika kompetenser och resurser inom olika områden. Exempel på sådana områden var kvalitetssäkring, Robot Framework och programmerbara PLC-system för automationssäkerhet. Etteplan valdes som partner baserat på vår djupa och breda expertis, vårt tidigare samarbete med Kalmar och närheten till Kalmars anläggningar.

Testautomatisering, säkerhets-PLC och styrsystem

Cirka 20 Etteplan-experter arbetar på Kalmar inom områdena testautomatisering, säkerhets-PLC och styrsystem. Dessa experter arbetar inom Kalmars organisation. Kalmars positiva företagskultur i kombination med Etteplans erfarna experter har resulterat i en produktiv arbetsprocess. Kalmars omfattande system ställer höga krav på kommunikationen mellan Kalmars och Etteplans programutvecklare.

– Kalmar har en bra programmeringskultur. Deras medarbetare har välkomnat och hjälpt oss att komma igång på bästa sätt, säger Elina Lukkarinen, Software Designer på Etteplan. – E-postadressen är det enda som skiljer Etteplans experter från Kalmars, säger Saara Sassi, SW Test Engineer från Etteplan.

Fördelar för Kalmar

Tack vare stödet från Etteplans experter kan Kalmar testa och publicera nya programversioner i snabbare takt och inom tidsramarna. Samarbetet möjliggör också ständig utveckling, särskilt med hjälp av testautomatisering. Kalmar har på ett flexibelt sätt fått tillgång till utvecklare, testexperter och annan utvecklingskompetens från Etteplan. Teamet har vuxit snabbt, vilket tyder på ett väl fungerande samarbete och starkt förtroende mellan bolagen.

Dessutom har Etteplans kompetenta, projektinriktade utvecklingsexperter gjort det möjligt för Kalmar att lägga mer fokus på sin kärnverksamhet. Att kunna samla experter från olika områden under samma tak är även kostnadseffektivt för Kalmar. Etteplan kan med kort varsel erbjuda nyckelfärdiga utvecklare med tillgång till nödvändiga verktyg.
 

Mer att läsa

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda.

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Kontakta oss
Jyrki Eschner
Jyrki Eschner
Senior Account Manager, Cloud and Applications