Close

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Referens
Kompetensområde

Kalmar utökar sitt erbjudande inom hamnautomation, vilket inkluderar autonoma maskiner. Företaget behövde en samarbetspartner som kunde tillhandahålla specifika kompetenser och resurser inom olika områden. Exempel på sådana områden var kvalitetssäkring, Robot Framework och programmerbara PLC-system för automationssäkerhet. Etteplan valdes som partner baserat på vår djupa och breda expertis, vårt tidigare samarbete med Kalmar och närheten till Kalmars anläggningar.

Testautomatisering, säkerhets-PLC och styrsystem

Cirka 20 Etteplan-experter arbetar på Kalmar inom områdena testautomatisering, säkerhets-PLC och styrsystem. Dessa experter arbetar inom Kalmars organisation. Kalmars positiva företagskultur i kombination med Etteplans erfarna experter har resulterat i en produktiv arbetsprocess. Kalmars omfattande system ställer höga krav på kommunikationen mellan Kalmars och Etteplans programutvecklare.

– Kalmar har en bra programmeringskultur. Deras medarbetare har välkomnat och hjälpt oss att komma igång på bästa sätt, säger Elina Lukkarinen, Software Designer på Etteplan. – E-postadressen är det enda som skiljer Etteplans experter från Kalmars, säger Saara Sassi, SW Test Engineer från Etteplan.

Fördelar för Kalmar

Tack vare stödet från Etteplans experter kan Kalmar testa och publicera nya programversioner i snabbare takt och inom tidsramarna. Samarbetet möjliggör också ständig utveckling, särskilt med hjälp av testautomatisering. Kalmar har på ett flexibelt sätt fått tillgång till utvecklare, testexperter och annan utvecklingskompetens från Etteplan. Teamet har vuxit snabbt, vilket tyder på ett väl fungerande samarbete och starkt förtroende mellan bolagen.

Dessutom har Etteplans kompetenta, projektinriktade utvecklingsexperter gjort det möjligt för Kalmar att lägga mer fokus på sin kärnverksamhet. Att kunna samla experter från olika områden under samma tak är även kostnadseffektivt för Kalmar. Etteplan kan med kort varsel erbjuda nyckelfärdiga utvecklare med tillgång till nödvändiga verktyg.
 

Mer att läsa

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Utveckling av en SaaS-parkeringslösning tillsammans med Hi Tech Mobility

Personerna bakom Hi Tech Mobility har utvecklat och optimerat mobilitetslösningar för vägtullar, färjor och parkeringsstyrning sedan 2004. Företaget har en lång internationell erfarenhet av utveckling, implementering och drift av ITS-system (Intelligent Transport Solutions) såsom elektroniska betaltjänster samt konsultverksamhet inom närliggande affärsområden.

Kontakta oss
Jyrki Eschner
Jyrki Eschner
Senior Account Manager, Cloud and Applications