Close

Historien fortsätter – Framtidssäkrar Yepzons platsspårare med banbrytande radioteknik

Yepzon är ett finskt företag med en stark historia av att leverera positioneringstjänster till konsumenter. Nu har Yepzon en marknadsledande tjänst för både B2B- och B2C-sektorn som lokaliserar och övervakar allting globalt.

Yepzon™-appen är en ledande plattform som tillgodoser alla lokaliseringsbehov och dessutom tillhandahåller en stor mängd data om enhetens omgivningar. Konsumenter, branschaktörer och andra företag i branschen som licensierar plattformen använder den för att skapa egna produktinnovationer och lösningar.

Samarbete med en bekant partner

Etteplan utvecklade 2016 en platsspårare känd som Taival för Emergence, vars verksamhet och teknik senare förvärvades av Yepzon. Enheten är nu Yepzon™ Solar och används till exempel i havsmarkörer för att övervaka dem och rörelser hos isen i Östersjön. Etteplan stod för enhetens design, implementering och produktionsberedskap. Lösningen uppfyllde kundens förväntningar på ett fantastiskt sätt.

Men på grund av slutanvändarnas och marknadens krav på radioteknik, och att stödet för äldre nätverk blir ett hinder i framtiden, behövde Yepzon en partner för att uppdatera Taival-spåraren med senaste radioteknik. Målet var att framtidssäkra och förlänga livslängden hos produkten.

Yepzon har förståelsen för de nödvändiga anslutningsteknikerna, men de ville fokusera på redan pågående utvecklingsprojekt. Alltså var Etteplan det självklara valet tack vare kunnande inom radioteknik, kunskap om produkten, beredskap och tillgängliga resurser.

Livscykelhantering för produkten i hjärtat av projektet

Etteplans lösning för Yepzon kokade ner till Etteplan Devices modul för hantering av produkters livscykel. Modulen omfattar tjänster som teknisk support, programvaruuppdateringar, underhåll av elektronikdesign, teknisk dokumentation och kontinuerlig testning av cybersäkerheten. Etteplan kan dessutom stå för labbtjänster och produktverifikation under samma tak.

Dessutom integrerades utvalda delar av Etteplans plattform för dataöverföring, Banda, som bygger på Narrowband IoT-teknik (NB-IoT) i enhetens elektronik. Med Banda kan en befintlig produkt anslutas till molnet eftersom den möjliggör trådlös dataöverföring från enheten till en molntjänst.

"Det är inte en kosmetisk ansiktslyftning, utan en livscykelimpuls för produkten, vilket säkerställer att produktens livscykel förlängs i många år framöver", säger Jouni Riuttanen från Etteplan. Implementeringen av lösningen pågår fortfarande, och Etteplans resurser har flödat smidigt in i projektet. Jouni fortsätter: "Vi kunde precisera för kunden vilka saker som behöver tas upp i det här projektet, som antenndesignen.”

Etteplans expertis och beredskap möjliggör en korrekt schemalagd uppdatering

Etteplan är en verklig föregångare inom radioteknik: Etteplan har redan i interna utvecklingsprojekt säkerställt funktionaliteten hos de tekniker och de komponenter som används i projektet. Därmed kan kunden vara säker på att de nödvändiga kunskaperna och förmågorna redan finns på plats. Det säkerställde också att uppdateringen kunde påbörjas vid lämplig tidpunkt, vilket resulterade i en kort tidsram för projektet och ingen initial investering för kunden. Därför kan Yepzon minimera den totala marknadsrelaterade risken och effektivt koncentrera resurserna på sina kärnverksamheter. Naturligtvis öppnar den uppdaterade versionen av enheten nya möjligheter på marknaden.

"Projektet har gått som förväntat. Teamet av utvecklare är mycket disciplinerat och vi är inte bara i fas med utvecklingen utan också mycket väl informerade om vad som händer. Experter från båda företagen samarbetar sömlöst", avslutar Otto Linna, VD för Yepzon.

 

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Utveckling av exakt positionering påskyndar Kalmars forskningsprojekt – Etteplan Rugged Evaluation Platform i aktion

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produkt-portfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.