Close

Mobilappen SEONappi, utvecklad av Etteplan, förverkligar SEOs digitala språng

SEO (Suomalainen Energiaosuuskunta) grundades 1978 och är ett finskt oljebolag som kontroll-eras av sina handlare. SEO-nätverket omfattar mer än 220 distributionsstationer, bensinstationer eller obemannade bensinstationer. SEO-handlarna beslutar självständigt om sin stations tjänster, liksom om sin bränsledistribution och prissättningslösningar. Detta utgör grunden för SEO-nätverkets oberoende och självständiga karaktär. Handlarna i SEOs nät av bensinstationer betjänar kunder runt om i Finland, från Finska vikens stränder hela vägen till Nuorgam i Lappland. 

Referens
Kompetensområde

SEO och Etteplan har samarbetat inom digitaliseringsområdet i flera år. Under år 2020 lanserade SEO och Etteplan ytterligare ett nytt projekt inom digitalisering. SEO letade efter en mobilappslösning som skulle göra det möjligt för kunder att ha sina konsumenttjänster i fickan och som även skulle betjäna företagskunder och SEO-handlare. 

Målet var att skapa en mer effektiv kommunikation med kunderna, möjliggöra mobil betalning och erbjuda bensinstationskunder den information de behöver, utöver att köpa drivmedel via appen.

En av projektets specialfunktioner var SEOs handlarstyrda affärsmodell. SEO-handlare erbjuder sina kunder ett brett utbud av tjänster och måste således kunna kommunicera med dem lokalt.

Man valde Etteplan som utvecklingspartner på grund av företagens långa samarbetserfarenhet och Etteplans omfattande kunskaper inom sektorn. En annan faktor som spelade roll var Etteplans mycket goda meriter när det gäller implementering och underhåll av mobilappar.

Mobilapp med lättillgänglig och uppdaterad information för kunder

Tillsammans med SEO utvecklade Etteplan mobilappen SEONappi som lanserades i mars 2022. Appen är utformad för betjäning av konsumenter, företagskunder och SEO-handlare. Samarbetet mellan företagen har fungerat utmärkt.

”SEO visade ett tydligt engagemang för projektet genom att tilldela resurser och visa intresse för hur lösningen skulle implementeras. Allt vi gjorde baserades på förtroende och samarbetsanda”, säger Etteplans projektledare Marko Felin.

I appen SEONappi kan SEO-handlare skapa lokala erbjudanden och kampanjer som konsumenterna får tillgång till på sina telefoner istället för på de traditionella plastkorten. En tjänst som skiljer SEO från konkurrenterna är webbshoppen SEO Lämpö som gör det möjligt för kunder att snabbt och bekvämt beställa olja till maskiner, bostäder och andra lokaler. SEONappi-appen innehåller även en mobil tankningsfunktion som kunderna kan använda för att tanka biobränsle och fossilt bränsle.

Digital plattform stöder SEOs digitaliseringsresa

Den nya mobilappen utgör inte bara en ny digital kanal för att SEO ska kunna nå ut till sina kunder utan är även ett redskap för att företaget ska kunna utveckla sin framtida verksamhet och digitalisering. Själva appen är enkel att använda och förbättrar användarupplevelsen för SEO-handlare, konsumenter och företagskunder.

"Vi måste utveckla en lösning som kommer att spela en avgörande roll i SEOs framtida flerkanaliga servicemiljö. Lösningen kommer inte bara att stödja den nuvarande verksamheten utan även möjliggöra utveckling av tjänster i framtiden", förklarar Antti Ojaranta, Head of Retail and Payments, Business Architect, Apps and Cloud Solutions på Etteplan.

För konsumenterna innebär mobilappen att de alltid kan använda tjänsterna, utan kort. Handlarna kan marknadsföra sina tjänster på ett målinriktat sätt som skiljer sig från mängden. SEOs tjänster i sin helhet är nu tillgängliga via denna nya digitala kanal.

SEONappi-appen är ett stort digitalt språng för SEO och stärker företagets konkurrenskraft inom bränslesektorn. 

”SEO kommer fortsätta att utveckla och förnya sin verksamhet. En föränderlig miljö kräver förnyelse och SEONappi är ett utmärkt verktyg för att uppnå detta”, säger SEOs VD Arto Viljanen. 

Mer att läsa

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Kontakta oss
Antti Ojaranta
Antti Ojaranta
Solution Architect,
Cloud and Applications