Close

Mobilappen SEONappi, utvecklad av Etteplan, förverkligar SEOs digitala språng

SEO (Suomalainen Energiaosuuskunta) grundades 1978 och är ett finskt oljebolag som kontroll-eras av sina handlare. SEO-nätverket omfattar mer än 220 distributionsstationer, bensinstationer eller obemannade bensinstationer. SEO-handlarna beslutar självständigt om sin stations tjänster, liksom om sin bränsledistribution och prissättningslösningar. Detta utgör grunden för SEO-nätverkets oberoende och självständiga karaktär. Handlarna i SEOs nät av bensinstationer betjänar kunder runt om i Finland, från Finska vikens stränder hela vägen till Nuorgam i Lappland. 

Referens
Kompetensområde

SEO och Etteplan har samarbetat inom digitaliseringsområdet i flera år. Under år 2020 lanserade SEO och Etteplan ytterligare ett nytt projekt inom digitalisering. SEO letade efter en mobilappslösning som skulle göra det möjligt för kunder att ha sina konsumenttjänster i fickan och som även skulle betjäna företagskunder och SEO-handlare. 

Målet var att skapa en mer effektiv kommunikation med kunderna, möjliggöra mobil betalning och erbjuda bensinstationskunder den information de behöver, utöver att köpa drivmedel via appen.

En av projektets specialfunktioner var SEOs handlarstyrda affärsmodell. SEO-handlare erbjuder sina kunder ett brett utbud av tjänster och måste således kunna kommunicera med dem lokalt.

Man valde Etteplan som utvecklingspartner på grund av företagens långa samarbetserfarenhet och Etteplans omfattande kunskaper inom sektorn. En annan faktor som spelade roll var Etteplans mycket goda meriter när det gäller implementering och underhåll av mobilappar.

Mobilapp med lättillgänglig och uppdaterad information för kunder

Tillsammans med SEO utvecklade Etteplan mobilappen SEONappi som lanserades i mars 2022. Appen är utformad för betjäning av konsumenter, företagskunder och SEO-handlare. Samarbetet mellan företagen har fungerat utmärkt.

”SEO visade ett tydligt engagemang för projektet genom att tilldela resurser och visa intresse för hur lösningen skulle implementeras. Allt vi gjorde baserades på förtroende och samarbetsanda”, säger Etteplans projektledare Marko Felin.

I appen SEONappi kan SEO-handlare skapa lokala erbjudanden och kampanjer som konsumenterna får tillgång till på sina telefoner istället för på de traditionella plastkorten. En tjänst som skiljer SEO från konkurrenterna är webbshoppen SEO Lämpö som gör det möjligt för kunder att snabbt och bekvämt beställa olja till maskiner, bostäder och andra lokaler. SEONappi-appen innehåller även en mobil tankningsfunktion som kunderna kan använda för att tanka biobränsle och fossilt bränsle.

Digital plattform stöder SEOs digitaliseringsresa

Den nya mobilappen utgör inte bara en ny digital kanal för att SEO ska kunna nå ut till sina kunder utan är även ett redskap för att företaget ska kunna utveckla sin framtida verksamhet och digitalisering. Själva appen är enkel att använda och förbättrar användarupplevelsen för SEO-handlare, konsumenter och företagskunder.

"Vi måste utveckla en lösning som kommer att spela en avgörande roll i SEOs framtida flerkanaliga servicemiljö. Lösningen kommer inte bara att stödja den nuvarande verksamheten utan även möjliggöra utveckling av tjänster i framtiden", förklarar Antti Ojaranta, Head of Retail and Payments, Business Architect, Apps and Cloud Solutions på Etteplan.

För konsumenterna innebär mobilappen att de alltid kan använda tjänsterna, utan kort. Handlarna kan marknadsföra sina tjänster på ett målinriktat sätt som skiljer sig från mängden. SEOs tjänster i sin helhet är nu tillgängliga via denna nya digitala kanal.

SEONappi-appen är ett stort digitalt språng för SEO och stärker företagets konkurrenskraft inom bränslesektorn. 

”SEO kommer fortsätta att utveckla och förnya sin verksamhet. En föränderlig miljö kräver förnyelse och SEONappi är ett utmärkt verktyg för att uppnå detta”, säger SEOs VD Arto Viljanen. 

Mer att läsa

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda.

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Kontakta oss
Antti Ojaranta
Antti Ojaranta
Solution Architect,
Cloud and Applications