Fortsätt till innehåll

Mobilappen SEONappi, utvecklad av Etteplan, förverkligar SEOs digitala språng

SEO (Suomalainen Energiaosuuskunta) grundades 1978 och är ett finskt oljebolag som kontroll-eras av sina handlare. SEO-nätverket omfattar mer än 220 distributionsstationer, bensinstationer eller obemannade bensinstationer. SEO-handlarna beslutar självständigt om sin stations tjänster, liksom om sin bränsledistribution och prissättningslösningar. Detta utgör grunden för SEO-nätverkets oberoende och självständiga karaktär. Handlarna i SEOs nät av bensinstationer betjänar kunder runt om i Finland, från Finska vikens stränder hela vägen till Nuorgam i Lappland.

SEO och Etteplan har samarbetat inom digitaliseringsområdet i flera år. Under år 2020 lanserade SEO och Etteplan ytterligare ett nytt projekt inom digitalisering. SEO letade efter en mobilappslösning som skulle göra det möjligt för kunder att ha sina konsumenttjänster i fickan och som även skulle betjäna företagskunder och SEO-handlare. 

Målet var att skapa en mer effektiv kommunikation med kunderna, möjliggöra mobil betalning och erbjuda bensinstationskunder den information de behöver, utöver att köpa drivmedel via appen.

En av projektets specialfunktioner var SEOs handlarstyrda affärsmodell. SEO-handlare erbjuder sina kunder ett brett utbud av tjänster och måste således kunna kommunicera med dem lokalt.

Man valde Etteplan som utvecklingspartner på grund av företagens långa samarbetserfarenhet och Etteplans omfattande kunskaper inom sektorn. En annan faktor som spelade roll var Etteplans mycket goda meriter när det gäller implementering och underhåll av mobilappar.

SEONappi-appen är ett stort digitalt språng för SEO och stärker företagets konkurrenskraft inom bränslesektorn. 

”SEO kommer fortsätta att utveckla och förnya sin verksamhet. En föränderlig miljö kräver förnyelse och SEONappi är ett utmärkt verktyg för att uppnå detta.”

Arto Viljanen

SEOs VD

Mobilapp med lättillgänglig och uppdaterad information för kunder

Tillsammans med SEO utvecklade Etteplan mobilappen SEONappi som lanserades i mars 2022. Appen är utformad för betjäning av konsumenter, företagskunder och SEO-handlare. Samarbetet mellan företagen har fungerat utmärkt.

”SEO visade ett tydligt engagemang för projektet genom att tilldela resurser och visa intresse för hur lösningen skulle implementeras. Allt vi gjorde baserades på förtroende och samarbetsanda”, säger Etteplans projektledare Marko Felin.

I appen SEONappi kan SEO-handlare skapa lokala erbjudanden och kampanjer som konsumenterna får tillgång till på sina telefoner istället för på de traditionella plastkorten. En tjänst som skiljer SEO från konkurrenterna är webbshoppen SEO Lämpö som gör det möjligt för kunder att snabbt och bekvämt beställa olja till maskiner, bostäder och andra lokaler. SEONappi-appen innehåller även en mobil tankningsfunktion som kunderna kan använda för att tanka biobränsle och fossilt bränsle.

Digital plattform stöder SEOs digitaliseringsresa

Den nya mobilappen utgör inte bara en ny digital kanal för att SEO ska kunna nå ut till sina kunder utan är även ett redskap för att företaget ska kunna utveckla sin framtida verksamhet och digitalisering. Själva appen är enkel att använda och förbättrar användarupplevelsen för SEO-handlare, konsumenter och företagskunder.

"Vi måste utveckla en lösning som kommer att spela en avgörande roll i SEOs framtida flerkanaliga servicemiljö. Lösningen kommer inte bara att stödja den nuvarande verksamheten utan även möjliggöra utveckling av tjänster i framtiden", förklarar Antti Ojaranta, Head of Retail and Payments, Business Architect, Apps and Cloud Solutions på Etteplan.

För konsumenterna innebär mobilappen att de alltid kan använda tjänsterna, utan kort. Handlarna kan marknadsföra sina tjänster på ett målinriktat sätt som skiljer sig från mängden. SEOs tjänster i sin helhet är nu tillgängliga via denna nya digitala kanal.

Relaterade referenscase

Applikations- och mobilutveckling 

Effektiv trans­portför­valt­ning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Applikations- och mobilutveckling 

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Applikations- och mobilutveckling 

Den finska ben­sins­ta­tions­ked­jan SEO tar ett stort steg i sin digitalisering med Etteplan

Applikations- och mobilutveckling 

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av två mobilappar och förbättring av kundupplevelsen för ABAX

Applikations- och mobilutveckling 

Utveckling av en SaaS-par­ke­rings­lös­ning tillsammans med Hi Tech Mobility

Ställ en fråga till vår expert

Antti Ojaranta

Solution Architect

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.