Close

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Volatilitet och stigande energikostnader har skakat om energimarknaden ordentligt. För att upprätthålla en stabil strömförsörjning krävs innovativa lösningar. Som stor aktör på den nordiska elmarknaden tog Fortum hjälp av Etteplan för att utveckla en lösning som skulle hjälpa dem att interagera med kunderna, styra och aggregera små energitillgångar och balansera energinätet. Lösningen ligger till grund för Fortum Spring, en smart energihanteringsplattform som hjälper kunderna att optimera sin energianvändning.

Samarbetet med Etteplan började med konceptframtagning och utmynnade i ett projekt för att utveckla en fullständig lösning. Fortum behövde en enhet som kunde styra kundernas eltillgångar, som batterier, avbrottsfri strömförsörjning och andra kraftreserver som kan tillföra energi till elnätet vid behov. Detta skulle inte bara bidra till att balansera elnätet utan även optimera energiförbrukningen och öppna vägar till nya marknader.

”Etteplan har stor kunskap och erfarenhet inom utveckling av inbyggda system. Dessutom hade vi goda erfarenheter från konceptframtagningen så det var naturligt för oss att fortsätta samarbetet med Etteplan eftersom de redan var insatta i projektet. Etteplan har också tillhandahållit nödvändiga utvecklingsresurser på ett mycket flexibelt sätt”, förklarar Ilari Alaperä, chef för Fortum Spring, om varför Etteplan valdes som utvecklingspartner.

Ett centralt kommunikationssystem för att styra energitillgångar

Etteplans lösning är en molnansluten gateway-enhet som självständigt frigör kraft till elnätet. Dessa enheter är utformade för att aktiveras om frekvensen underskrider eller överskrider vissa gränsvärden, vilket gör det möjligt för batterier att leverera mer energi till nätet, samt att övervaka och tillhandahålla extra elkraft. Via en molnanslutning samlar enheten in data som den skickar till användarna. Lösningen är med andra ord det centrala kommunikationssystemet som möjliggör styrning av olika energitillgångar.

”Implementeringen har fungerat smidigt tillsammans med Fortum. Vi började med konceptframtagning och övergick sedan till produktframtagning med en bättre plattform. Under hela processen hade vi goda relationer med kunderna och de litade på att vi skulle förbättra plattformen, ett steg i taget. Vi fokuserade på relationen och samarbetet med starkt förtroende från kunden”, förklarar Samuel Zetterlund, teamchef på Etteplan.

Bekämpa volatiliteten på energimarknaden 

Den nya lösningen gav Fortum ett nödvändigt verktyg för att ansluta energireserver till marknaden och få nya affärer att växa. Lösningen hjälper Fortums kunder genom att spara energi, optimera energiförbrukningen, sänka energikostnaderna och göra elnätet som helhet smartare. Samhällsvinsterna är också betydande. Genom att balansera energimarknaden kommer energikostnaderna att minska samtidigt som förbrukningen optimeras.

”Genom att utlokalisera utvecklingen av en inbäddad gateway har vi kunnat fokusera våra utvecklingsaktiviteter på marknadslogik/aggregering, där vi besitter stor expertis”, avslutar Ilari.

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Utveckling av exakt positionering påskyndar Kalmars forskningsprojekt – Etteplan Rugged Evaluation Platform i aktion

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produkt-portfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Kontakta oss
Kari Jussila
Kari Jussila
Director, Service Solutions