Close

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Referens
Kompetensområde

Etteplan ingick i ett produktutvecklingsprojekt för att maximera prestandan hos Valmets marina skrubbrar. Närmare bestämt tillhandahöll vi vår specialkompetens inom CFD (Computational Fluid Dynamics) till Valmets produktutvecklingsteam med det gemensamma målet att säkerställa att avgasrenarens prestanda och kvalitet maximeras. En marin skrubber är placerad högt upp i fartygets skorsten där den använder havsvatten för att rena fartygets avgaser. Liknande teknik används också i kraftverk där Etteplan tidigare har samarbetat med Valmet.

– En stor del av SOx -utsläppen runtom i världen kommer från fartyg inom sjöfarten. Att vidta mått och steg för att utveckla hållbar teknik för sjöfartsindustrin kommer att bidra till att minska fartygens miljöpåverkan. SOx-skrubbning är ett attraktivt sätt att uppfylla kraven från Internationella sjöfartsorganisationen och minimera fartygens driftskostnader. Valmet har utvecklat en skrubberteknik med unika egenskaper som möjliggör en mer hållbar driftmiljö för sjöfartsindustrin, säger Anssi Mäkelä, Senior Manager för Marine Scrubber Systems hos Valmet.

Utmanande driftmiljö simulerad med CFD

Valmet ville utveckla sina marina skrubbrar så att de skulle bli mer effektiva och tillförlitliga. Havet innebär en mycket utmanande driftsmiljö för marina skrubbrar, särskilt med tanke på att havsvatten är en viktig beståndsdel. Utmaningarna för en marin skrubber är bland annat korrosion från havsvattnet, temperaturförändringar och fartygets rörelser. Behovet av underhåll och reparation av utrustningen leder naturligtvis till fler kostnader, särskilt när fartyget måste komma till hamn för underhåll. Dessutom var det viktigt att lösningen skulle vara lämplig för alla storlekskategorier och helst även för både sido- och botteninloppslösningar.

Utvecklingen av Valmets marina skrubbrar var ett modernt produktutvecklingsprojekt. Tidsramen var bara ett år, vilket kunde klaras genom Etteplans expertis inom Computational Fluid Dynamics (CFD).

– Med simuleringar testades funktionaliteten hos olika idéer och konstruktioner på kort tid, och till både relativt låga kostnader och med tillräcklig säkerhet. Simuleringar möjliggör kontinuerliga virtuella experiment där innovativa idéer snabbt kan testas och sedan antingen accepteras eller förkastas. Olika idéer kan odlas utifrån den information som samlas in av Valmet. I slutändan visade metoden på potentiella risker i den marina miljön, berättar Arttu Kalliovalkama, Director för Service Solutions på Etteplan.

– Samarbetet gav en positiv känsla. Trots de snäva tidsramarna klarades alla hinder och utmaningar av, säger Hannu Karema, Senior Specialist på Etteplan. – Tack vare ett aktivt samarbete med veckomöten kunde vi förbli synkade under hela utvecklingsprojektet.

En bättre produkt med tillförlitlighet och skalbarhet

Detta produktutvecklingsprojekt ingick i ett större projekt för modularisering av produkten, med potentialen att sänka de produktspecifika kostnaderna. Trots att projektet var komplicerat genomfördes det på kort tid och till låga kostnader jämfört med ett traditionellt utvecklingsprojekt. Sammantaget bidrog simuleringarna till att identifiera risker och prioriteringar i utvecklingsprojektet. Det ledde till ett utvecklingsprojekt med lägre risk och en bättre förståelse för produkten hos kunden.

– Med Etteplans hjälp kommer Valmets marina skrubbrar att fortsätta göra det möjligt för kunderna att efterleva miljöförordningar, minimera driftskostnaderna för sina fartyg och, viktigast av allt, visa vägen för en hållbar sjöfart, avslutar Anssi Mäkelä.

Mer att läsa

EHTA Test Factory: Omvandlar biprodukter till biobränsle

Tammerfors universitet är ett av de mest mångvetenskapliga universiteten i Finland. Det sammanför forskning och utbildning inom teknik, hälsa och samhälle. Universitetet är känt för sin spetskompetens inom undervisning och forskning, och samarbetar med hundratals universitet och organisationer över hela världen. Dess community består av 21 000 studenter och över 4 000 anställda från mer än 80 länder.

Etteplan hjälpte till att skala Q Powers produktionskapacitet

Q Power är ett innovativt finskt företag som specialiserar sig på power-to-x-leveranser, som erbjuder kostnadseffektiva och högeffektiva teknologier för att producera syntetiska bränslen för att ersätta fossila bränslen. Q Powers patenterade teknologier är designade för att göra det möjligt för företag att gå över till ett fossilfritt och självförsörjande energisystem, samtidigt som de minskar sina CO2-utsläpp. Med ett mål att tillhandahålla 500 MW produktionskapacitet för förnybara syntetiska bränslen årligen i slutet av decenniet, kämpar Q Power mot klimatförändringarna.

Active alignment och limning av CMOS-sensor och lins för Adimecs högprestandakameror

Adimec, en ledande leverantör av tillförlitliga och högpresterande industriella kamerasystem, tillhandahåller skarpa, tydliga bilder för maskinseende, global säkerhet och sjuk-vårdstillämpningar. Att uppnå hög noggrannhet vid inriktning och limning av CMOS-sensorer till linssystem är avgörande för att säkerställa optimal bildkvalitet. För att lyckas med detta tog Adimec hjälp av Etteplan. Genom att kombinera aktiv inriktning med limningsmetoder kan Adimec erbjuda mätkameror med överlägsen upplösning och except-ionell prestanda.

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Kontakta oss
Arttu Kalliovalkama
Arttu Kalliovalkama
Managing Director