Close

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Referens
Kompetensområde

Etteplan ingick i ett produktutvecklingsprojekt för att maximera prestandan hos Valmets marina skrubbrar. Närmare bestämt tillhandahöll vi vår specialkompetens inom CFD (Computational Fluid Dynamics) till Valmets produktutvecklingsteam med det gemensamma målet att säkerställa att avgasrenarens prestanda och kvalitet maximeras. En marin skrubber är placerad högt upp i fartygets skorsten där den använder havsvatten för att rena fartygets avgaser. Liknande teknik används också i kraftverk där Etteplan tidigare har samarbetat med Valmet.

– En stor del av SOx -utsläppen runtom i världen kommer från fartyg inom sjöfarten. Att vidta mått och steg för att utveckla hållbar teknik för sjöfartsindustrin kommer att bidra till att minska fartygens miljöpåverkan. SOx-skrubbning är ett attraktivt sätt att uppfylla kraven från Internationella sjöfartsorganisationen och minimera fartygens driftskostnader. Valmet har utvecklat en skrubberteknik med unika egenskaper som möjliggör en mer hållbar driftmiljö för sjöfartsindustrin, säger Anssi Mäkelä, Senior Manager för Marine Scrubber Systems hos Valmet.

Utmanande driftmiljö simulerad med CFD

Valmet ville utveckla sina marina skrubbrar så att de skulle bli mer effektiva och tillförlitliga. Havet innebär en mycket utmanande driftsmiljö för marina skrubbrar, särskilt med tanke på att havsvatten är en viktig beståndsdel. Utmaningarna för en marin skrubber är bland annat korrosion från havsvattnet, temperaturförändringar och fartygets rörelser. Behovet av underhåll och reparation av utrustningen leder naturligtvis till fler kostnader, särskilt när fartyget måste komma till hamn för underhåll. Dessutom var det viktigt att lösningen skulle vara lämplig för alla storlekskategorier och helst även för både sido- och botteninloppslösningar.

Utvecklingen av Valmets marina skrubbrar var ett modernt produktutvecklingsprojekt. Tidsramen var bara ett år, vilket kunde klaras genom Etteplans expertis inom Computational Fluid Dynamics (CFD).

– Med simuleringar testades funktionaliteten hos olika idéer och konstruktioner på kort tid, och till både relativt låga kostnader och med tillräcklig säkerhet. Simuleringar möjliggör kontinuerliga virtuella experiment där innovativa idéer snabbt kan testas och sedan antingen accepteras eller förkastas. Olika idéer kan odlas utifrån den information som samlas in av Valmet. I slutändan visade metoden på potentiella risker i den marina miljön, berättar Arttu Kalliovalkama, Director för Service Solutions på Etteplan.

– Samarbetet gav en positiv känsla. Trots de snäva tidsramarna klarades alla hinder och utmaningar av, säger Hannu Karema, Senior Specialist på Etteplan. – Tack vare ett aktivt samarbete med veckomöten kunde vi förbli synkade under hela utvecklingsprojektet.

En bättre produkt med tillförlitlighet och skalbarhet

Detta produktutvecklingsprojekt ingick i ett större projekt för modularisering av produkten, med potentialen att sänka de produktspecifika kostnaderna. Trots att projektet var komplicerat genomfördes det på kort tid och till låga kostnader jämfört med ett traditionellt utvecklingsprojekt. Sammantaget bidrog simuleringarna till att identifiera risker och prioriteringar i utvecklingsprojektet. Det ledde till ett utvecklingsprojekt med lägre risk och en bättre förståelse för produkten hos kunden.

– Med Etteplans hjälp kommer Valmets marina skrubbrar att fortsätta göra det möjligt för kunderna att efterleva miljöförordningar, minimera driftskostnaderna för sina fartyg och, viktigast av allt, visa vägen för en hållbar sjöfart, avslutar Anssi Mäkelä.

Mer att läsa

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

För en översättning på 100 000 ord räcker det med ett ord

VMI:s huvudkontor i Epe i Nederländerna sysselsätter cirka 900 personer. Tack vare erfarna och mycket kompetenta medarbetare och en ambitiös och handlingskraftig ledningsgrupp är VMI känt som en respekterad marknadsledare och leverantör av innovativa maskiner som ständigt utvecklas och förbättras.

Utökad testkapacitet och modernisering av testsystem för Ensto

Ensto konstruerar och tillhandahåller tillförlitliga och smarta elektriska lösningar och expertis för eldistributionsnät och byggnader. Ensto, ett internationellt teknikföretag och familjeföretag, grundades 1958 och har cirka 1 350 engagerade medarbetare i Europa, USA och Asien. Under 2020 genererade vi en omsättning på 250 miljoner euro. Vi tror på ett bättre liv med elektricitet och en mer hållbar framtid.

Riskbedömningsverktyg höjde maskinsäkerheten till ny nivå på Metsä Board

Metsä Board är specialiserade på miljövänlig nyfiberkartong vars produkter främst används i livsmedels- och konsumentförpackningar. Företaget har länge satsat på cirkulära lösningar för att tillgodose kraven som ställs på kundernas framtida förpackningar, till exempel spårbarhet av förnybara råmaterial och återvinningsbarhet. Metsä Board är en del av Metsä Group och har totalt åtta kartongbruk, varav sju ligger i Finland och ett i Sverige.

Kundcase Hybridtillverkning: Rosendahl Nextrom

AMO-teamet hos Etteplan arbetar hårt för att visa våra kunder hur man drar största nytta av additiv tillverkning, samtidigt som vi alltid försöker hitta den bästa tillverkningsmetoden för varje design. Detta kundcase är ett bra exempel på hur ”hybridtillverkning”, dvs. en kombination av additiva och traditionella tillverkningstekniker, kan användas för effektiv produktion av en mycket krävande produkt.

Kontakta oss
Arttu Kalliovalkama
Arttu Kalliovalkama
Vice President, Service Solutions
Engineering