Close

Optimering av processen för fordonsinspektion för YKL – Ny applikation för arbetsflöde får ett positivt mottagande från slutanvändare

YKL ry är en förening för privatägda kontrollkontor. Sedan 1996 har föreningen fungerat som en erkänd förvaltare för privatägda kontrollkontor. Den fungerar som en kommunikations- och samarbetskanal för medlemmarna och stöder oberoende och opartiska inspektionsaktiviteter.

YKL ry föredrar fordonsinspektioner som organiserats baserat på privat entreprenörskap. Målet är bland annat att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för ett sådant entreprenörskap. De utvecklar den tekniska prestandan och den praktiska kvaliteten på inspektionsaktiviteterna och uppfyller även medlemmarnas utbildningsbehov

Referens
Kompetensområde

YKL ry ville uppgradera sitt gamla inspektionshanteringssystem med en ny lösning som skulle underlätta medlemmarnas inspektionsprocess och tillgångshantering. Föreningen ville ha ett kostnadseffektivt system med förbättrade funktioner som skulle kunna vidareutvecklas i framtiden i takt med att verksamhetsbehoven förändrades. 

Etteplan valdes som projektpartner på grund av vår stora erfarenhet av att leverera krävande driftslösningar med flera intressenter och gränssnitt.

”Etteplans vision om arbetssätt och rutiner var något som underströks när beslutets togs”, förklarar Björn Ziessler, verkställande direktör på YKL.

En verkligt användardriven lösning 
Tillsammans med YKLs projektteam skapade Etteplan en webbläsarbaserad applikation för fordonsinspektioner. Lösningen omfattade bland annat en inspektionsflödesvy och en ledningsvy. Planeringen och implementeringen av lösningen grundades på den information som YKL samlade in från inspektionspersonal och entreprenörer. Detta gjorde att lösningen kunde utvecklas för att uppfylla slutanvändarnas behov.

Inspektionsflödesvyn, som huvudsakligen används ihop med mobila enheter, utformades för att underlätta för inspektionspersonalen i deras dagliga arbete. Den består bland annat av ett arbetsflödesverktyg som tar inspektören genom lämpliga faser i inspektionsprocessen. Lösningen har även inbyggd utskrift så att nödvändig dokumentation kan skrivas ut direkt efter inspektionsbeslutet. 
 

YKL

Ville Toivonen, Etteplans UX-designchef för projektet, förklarar arbetsflödet i detalj: För det första identifierar appen fordonet som ska inspekteras genom att motta fordonets registreringsuppgifter. Applikationen går sedan igenom grundläggande information om fordonet, vilket kan påverka kontrollprocessen. Därefter går appen igenom de mätningar och tester som krävs enligt den fordonsspecifika kontrollplanen. Slutligen fattar inspektören sitt beslut och har möjlighet att skriva ut dokumenten direkt från appen."

Den andra delen, hanteringsvyn, gör det möjligt för administratörer att hantera inspektionskedjor, arbetstyper, kontor, användare, fordonsgrupper, utrustningsregister, inspektionsflöden och många andra nödvändiga variabler som krävs för hantering av inspektionerna. Dessutom integrerar Traficom (Finska Transport- och Kommunikationsbyrån) med applikationen, så att användaren får tillgång till fordonsregistret. 

Etteplan ansvarar även för livscykelhanteringen av lösningstillämpningarna, bland annat aktiv cloud hosting, driftsättning av maskinvara och små förbättringar av nödvändiga aspekter av processen och lösningen. Med Etteplan’s ALM-tjänst på plats kan verksamheten fungera dygnet runt.

Appen får ett bra mottagande från slutanvändare
Slutresultatet är ett kostnadseffektivt system med förbättrade funktioner som uppfyller slutanvändarnas behov. Detta bekräftas av den positiva och entusiastiska feedback som inkommit från olika inspektionskontor och personal. 

”Det nära samarbetet med YKLs projektteam har fungerat väldigt bra. Genom möten nästan dagligen har vi kunnat implementera vår gemensamma vision av lösningen”, förklarar Etteplans projektledare Toni Tervo.

Användargränssnittet är enkelt och intuitivt. Det snabbar på inspektionsprocessen och skapar ett smidigt arbetsflöde för inspektörer. Det gör det också enkelt för administratörer att skräddarsy inspektionsprocessen och hantera tillgångar från ledningsvyn. 

”Vi är glada över att Etteplan kunnat hjälpa oss på ett smidigt sätt med implementeringen av systemet och göra ändringar och korrigeringar av systemet med kort varsel. Det är alltid svårt att implementera ett nytt system, men vi har fått bra feedback från användarna”, fortsätter Ziessler.

Lösningen kommer att utvecklas för att kunna uppfylla slutanvändarnas behov även i framtiden, med Etteplan som huvudpartner för applikationsutvecklingen.

Mer att läsa

Effektiv transportförvaltning och användarvänlig bokning med BusU-tjänsten

Länsilinjat Oy, grundat 1939, erbjuder charterresor, ExpressBus samt lokal-, landsbygds-, kontrakts- och servicetrafik. Länsilinjat har 320 förare och cirka 160 fordon. Länsilinjat tillhör det internationella GPN-nätverket som täcker nästan 30 länder, samt samarbetsgruppen CharterFinland som verkar i Finland. Länsilinjat är ett familjeföretag som förvaltas av familjen Penttilä i tredje generationen. Gruppen har 350 anställda.

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

Neste arbetar aktivt med att adressera klimatförändringar och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Företaget omvandlar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen. Dessutom utvecklar de teknik för kemisk återvinning och kapacitet för att hantera utmaningen med plastavfall. Neste är världsledande inom tillverkning av hållbart flygbränsle och förnybar diesel. De strävar efter att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030 genom sina förnybara och cirkulära lösningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Kontakta oss
Tero Kivistö
Tero Kivistö
Director, Application Lifecycle Management