Close

Optimering av processen för fordonsinspektion för YKL – Ny applikation för arbetsflöde får ett positivt mottagande från slutanvändare

YKL ry är en förening för privatägda kontrollkontor. Sedan 1996 har föreningen fungerat som en erkänd förvaltare för privatägda kontrollkontor. Den fungerar som en kommunikations- och samarbetskanal för medlemmarna och stöder oberoende och opartiska inspektionsaktiviteter.

YKL ry föredrar fordonsinspektioner som organiserats baserat på privat entreprenörskap. Målet är bland annat att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för ett sådant entreprenörskap. De utvecklar den tekniska prestandan och den praktiska kvaliteten på inspektionsaktiviteterna och uppfyller även medlemmarnas utbildningsbehov

Referens
Kompetensområde

YKL ry ville uppgradera sitt gamla inspektionshanteringssystem med en ny lösning som skulle underlätta medlemmarnas inspektionsprocess och tillgångshantering. Föreningen ville ha ett kostnadseffektivt system med förbättrade funktioner som skulle kunna vidareutvecklas i framtiden i takt med att verksamhetsbehoven förändrades. 

Etteplan valdes som projektpartner på grund av vår stora erfarenhet av att leverera krävande driftslösningar med flera intressenter och gränssnitt.

”Etteplans vision om arbetssätt och rutiner var något som underströks när beslutets togs”, förklarar Björn Ziessler, verkställande direktör på YKL.

En verkligt användardriven lösning 
Tillsammans med YKLs projektteam skapade Etteplan en webbläsarbaserad applikation för fordonsinspektioner. Lösningen omfattade bland annat en inspektionsflödesvy och en ledningsvy. Planeringen och implementeringen av lösningen grundades på den information som YKL samlade in från inspektionspersonal och entreprenörer. Detta gjorde att lösningen kunde utvecklas för att uppfylla slutanvändarnas behov.

Inspektionsflödesvyn, som huvudsakligen används ihop med mobila enheter, utformades för att underlätta för inspektionspersonalen i deras dagliga arbete. Den består bland annat av ett arbetsflödesverktyg som tar inspektören genom lämpliga faser i inspektionsprocessen. Lösningen har även inbyggd utskrift så att nödvändig dokumentation kan skrivas ut direkt efter inspektionsbeslutet. 
 

YKL

Ville Toivonen, Etteplans UX-designchef för projektet, förklarar arbetsflödet i detalj: För det första identifierar appen fordonet som ska inspekteras genom att motta fordonets registreringsuppgifter. Applikationen går sedan igenom grundläggande information om fordonet, vilket kan påverka kontrollprocessen. Därefter går appen igenom de mätningar och tester som krävs enligt den fordonsspecifika kontrollplanen. Slutligen fattar inspektören sitt beslut och har möjlighet att skriva ut dokumenten direkt från appen."

Den andra delen, hanteringsvyn, gör det möjligt för administratörer att hantera inspektionskedjor, arbetstyper, kontor, användare, fordonsgrupper, utrustningsregister, inspektionsflöden och många andra nödvändiga variabler som krävs för hantering av inspektionerna. Dessutom integrerar Traficom (Finska Transport- och Kommunikationsbyrån) med applikationen, så att användaren får tillgång till fordonsregistret. 

Etteplan ansvarar även för livscykelhanteringen av lösningstillämpningarna, bland annat aktiv cloud hosting, driftsättning av maskinvara och små förbättringar av nödvändiga aspekter av processen och lösningen. Med Etteplan’s ALM-tjänst på plats kan verksamheten fungera dygnet runt.

Appen får ett bra mottagande från slutanvändare
Slutresultatet är ett kostnadseffektivt system med förbättrade funktioner som uppfyller slutanvändarnas behov. Detta bekräftas av den positiva och entusiastiska feedback som inkommit från olika inspektionskontor och personal. 

”Det nära samarbetet med YKLs projektteam har fungerat väldigt bra. Genom möten nästan dagligen har vi kunnat implementera vår gemensamma vision av lösningen”, förklarar Etteplans projektledare Toni Tervo.

Användargränssnittet är enkelt och intuitivt. Det snabbar på inspektionsprocessen och skapar ett smidigt arbetsflöde för inspektörer. Det gör det också enkelt för administratörer att skräddarsy inspektionsprocessen och hantera tillgångar från ledningsvyn. 

”Vi är glada över att Etteplan kunnat hjälpa oss på ett smidigt sätt med implementeringen av systemet och göra ändringar och korrigeringar av systemet med kort varsel. Det är alltid svårt att implementera ett nytt system, men vi har fått bra feedback från användarna”, fortsätter Ziessler.

Lösningen kommer att utvecklas för att kunna uppfylla slutanvändarnas behov även i framtiden, med Etteplan som huvudpartner för applikationsutvecklingen.

Mer att läsa

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Kontakta oss
Tero Kivistö
Tero Kivistö
Director, Application Lifecycle Management