Close

För en översättning på 100 000 ord räcker det med ett ord

VMI:s huvudkontor i Epe i Nederländerna sysselsätter cirka 900 personer. Tack vare erfarna och mycket kompetenta medarbetare och en ambitiös och handlingskraftig ledningsgrupp är VMI känt som en respekterad marknadsledare och leverantör av innovativa maskiner som ständigt utvecklas och förbättras.

Referens

Vad är den största utmaningen inom översättning? ”Att säkerställa kvalitet”, säger Hetty Gerretzen, kontorsassistent på VMI Group. ”Och det är också det svåraste att kontrollera. Jag kan varken kinesiska, polska, ungerska eller portugisiska. Vi behöver professionella översättare för de tekniska översättningarna. Etteplans översättare har en teknisk bakgrund och intresse för det specifika område där VMI Group är verksam, och de översätter alla till sitt modersmål. Översättarna arbetar i sina hemländer och har därför den bästa känslan för det lokala språket och landets kultur. VMI Group kan därför alltid förlita sig på de bästa översättningarna för alla våra kunder över hela världen.”

Skydd av immateriell egendom

Det finns också en annan aspekt av denna förtroendebaserade relation. VMI utvecklar innovativa produktionsmaskiner för däck-, gummi-, konserverings-, läkemedels- och personvårdsindustrierna. ”Vi verkar på en konkurrenspräglad internationell marknad där det är oerhört viktigt att skydda vår immateriella egendom”, förklarar Hetty Gerretzen. ”Därför är det avgörande att vi kommunicerar med Etteplan i en säker miljö när det gäller översättning av dokument om våra innovativa maskiner.” ”Etteplan TRANSLATE, Etteplans system för hantering av översättningar, är ytterligare en anledning för kunderna att samarbeta med oss” tillägger Jos de Ruyter, områdeschef på Etteplan. ”Hela översättningsprocessen är Lean-baserad, vilket gör den enklare, effektivare och säkrare för kunden. Det sparar tid och pengar, och med Etteplan TRANSLATE hålls kunden kontinuerligt uppdaterad om status på varje översättningsprojekt. Denna Lean-metod minskar de interna kostnaderna och gör det möjligt för oss att erbjuda konkurrenskraftiga priser. Etteplan TRANSLATE har dessutom en säker portal med kundspecifik inloggning för enkel upp- och nedladdning av filer.”

EtteplanTRANSLATE_login_reference.jpg

”Den tekniska dokumentationen och handböckerna för maskinerna är omfattande”, säger Hetty Gerretzen. ”För att säkerställa kvaliteten på de tekniska översättningarna är det mycket viktigt att utveckla en relation med översättningsbyrån. Vi har en egen kontaktpunkt på Etteplan som vet exakt vad som är viktigt för oss och vilken teknisk översättare de kan utse till oss i ett land. Genom detta tillvägagångssätt arbetar Etteplan med oss för att bygga upp ett översättningsminne – en databas som är specifik för VMI där tidigare översatta ord och fraser automatiskt söks upp och återanvänds. Det sparar tid och pengar, samtidigt som kommunikationen blir mer konsekvent. Vårt mål är enhetlighet och noggrannhet, in i minsta detalj.”

Olika kompetensområden

”Förutom tekniska översättningar görs även kommersiella översättningar för VMI, till exempel marknadskommunikation och affärsplaner. Teknisk översättning är ett helt annat kompetensområde”, fortsätter Hetty. ”Det är stor skillnad mellan att skriva om en maskin och att faktiskt beskriva maskinen. Etteplan är specialiserat på teknisk översättning och spelar en viktig roll i processen att förmedla teknisk information. De tekniska översättningarna av dokumenten och handböckerna för VMI Group är en viktig del av den övergripande utvecklingsprocessen för våra innovativa maskiner. Vi har en nära kommunikation med Etteplan, och deras medarbetare är alltid tillgängliga och arbetar med oss för att hitta de bästa lösningarna eller ligger till och med steget före oss. Ibland har vi hela volymer som ska översättas och ibland är det bara några få meningar eller ord. Men även när det gäller en teknisk översättning på 100 000 ord så räcker det med ett ord för Etteplan.”

Mer att läsa

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Utökad testkapacitet och modernisering av testsystem för Ensto

Ensto konstruerar och tillhandahåller tillförlitliga och smarta elektriska lösningar och expertis för eldistributionsnät och byggnader. Ensto, ett internationellt teknikföretag och familjeföretag, grundades 1958 och har cirka 1 350 engagerade medarbetare i Europa, USA och Asien. Under 2020 genererade vi en omsättning på 250 miljoner euro. Vi tror på ett bättre liv med elektricitet och en mer hållbar framtid.

Kundcase Hybridtillverkning: Rosendahl Nextrom

AMO-teamet hos Etteplan arbetar hårt för att visa våra kunder hur man drar största nytta av additiv tillverkning, samtidigt som vi alltid försöker hitta den bästa tillverkningsmetoden för varje design. Detta kundcase är ett bra exempel på hur ”hybridtillverkning”, dvs. en kombination av additiva och traditionella tillverkningstekniker, kan användas för effektiv produktion av en mycket krävande produkt.

Design för additiv tillverkning åt Wärtsilä

Wärtsilä ville omdesigna sitt pressverktyg för ventilfjädrar för att få en lättare konstruktion och dra nytta av additiv tillverkning. Det ursprungliga standardverktyget tillverkades med CNC och svetsades, men man var orolig för att det inte skulle klara krafterna på drygt 30 kN som verktyget utsätts för under användning. Wärtsilä anlitade Etteplan för att tillsammans omdesigna det manuella pressverktyget för montering av ventiler i topplock. 

Tillverkningsritningar snabbt och kostnadseffektivt från Kina

The Switch behövde öka sin konstruktörskapacitet flexibelt och kostnadseffektivt för att snabbt och förmånligt ta fram tillverkningsritningar för en ny elmotor som uppfyller kraven i europeiska kvalitetsstandarder men samtidigt möjliggör tillverkning utanför Europa.

Kontakta oss
Jos de Ruyter
Jos de Ruyter
Head of Operations
Technical Communication Services