Close
Etteplan Inbyggda System (Embedded Systems)

Inbyggda System (Embedded Systems)

Med över 30 års erfarenhet har Etteplan den expertis som krävs för att utveckla ett brett utbud av industriella applikationer, för stora etablerade företag och nystartade företag. Vi levererar kompletta nyckelfärdiga projekt som innehåller tvärvetenskaplig kunskap från det brett spektrum av expertis som behövs för att skapa moderna inbyggda system (Embedded Systems).

Inbyggda lösningar till industriella miljöer 

Inbyggda system (Embedded Systems) består av en eller flera elektroniska enheter, mjukvara, ofta inuti specialanpassade industrimaskiner som är anslutna till flera andra system via användargränssnitt, trådlös uppkoppling eller kabel. Denna anslutning gör det möjligt att dra nytta av en pålitlig ström av användbara data för mätning, detektion eller övervakning. Utnyttja vår expertis att se helhetsbilden för att skapa en prototyp, bygga eller hantera en inbyggd lösning som ger dig en reell konkurrensfördel.

Etteplan kopplar samman kompletta helhetstjänster som omfattar produktutveckling med inbyggd mjukvara (Embedded Systems), elektronik och mekanik liksom även automatisering av mjukvarutestning med en nära koppling till vår mjukvaruutveckling. Vi har en integrerad designprocess som tar höjd såväl för stegen som beroendeförhållandena mellan elektronik, mekanik och mjukvarudesign. Innan man startar enskilda designprocesser är det viktigt att börja med systemdesignen och säkerställa att den övergripande systemarkitekturen passar alla behov som kunden och marknaden har.

Leverans från enskilda enheter till komplexa inbyggda lösningar

Vi utvecklar både fristående produkter, som ofta är nätanslutna via radio eller fasta anslutningar och ”smarta” sensorer som kan rullas ut snabbt. Vårt strategiska läge i centrum av IIoT (Industrial Internet of Things) eller Industry 4.0 gör att vi förstår både kopplingarna och enheterna. Våra erfarna projektledare och designer har full kontroll över mer komplexa projekt, hanterar enskilda designuppgifter och gör sitt yttersta för att utveckla användargränssnitt för olika terminaler och hantera integrationer till kundspecifika system. Vi har även våra egna testlaboratorier för att hantera RF-tester, EMC-tester och andra miljötester under produktutvecklingen.

End-to-end projektleverans

Tjänsten för produktutveckling och livscykelhantering
Etteplan DEVICE
Läs mer

Vi levererar kompletta helhetslösningar med tvärvetenskapligt know-how från ett brett spektrum av experter som krävs för att skapa ett modernt nätverkssystem. Dessa förmågor gör även att vi är effektiva när det gäller att möta dina affärsmässiga och tekniska krav.

Normalt skapas inbyggd systemdesign i projekt som börjar med konceptfasen, och när kraven och koncepten är kända, följs konceptfasen av ett uppföljningsprojekt som antingen leder till de första testade prototyperna eller till en certifierad produkt. För att garantera optimal service anpassar vi oss efter ert sätt att arbeta med vår process för att ta fram nya enheter som garanti för designkvaliteten.

 

Alexander Tollsner

Alexander Tollsner

Business Developer Software & Embedded Solutions
+46 703 70 51 49
Send e-mail

Ställ en fråga till Alexander Tollsner eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA