Fortsätt till innehåll

Astrid Stolberg: Jobbet passar mig perfekt!

Astrid Stolberg började som teknikinformatör på Cognitas – numera en del av Etteplan i Dortmund, Tyskland. Hon tog snabbt på sig samordningsuppgifter i sitt team och började hålla kundmöten. Efter ungefär ett år behövdes en projektledare för de allt mer krävande och varierande kunduppdragen. ”Jag sökte den tjänsten. Det var och är ett jobb som passar mig perfekt!”, avslöjar Astrid.

Som projektledare på Dortmund-anläggningen har Astrid huvudansvaret för en av våra största kunder som tillverkar specialmaskiner. Vi tar fram all deras dokumentation, från driftsinstruktioner och underhållslistor till virtuella utbildningscenter.

Astrid tycker att innovativa metoder som spel är särskilt spännande. Kundens säkerhetsgenomgång innehöll tidigare över 90 presentationsbilder. Astrid och hennes team förvandlade dem till ett dataspel. ”Det gör undervisningen och inlärningen rolig!”

Det hon särskilt uppskattar med sitt jobb är möjligheten att arbeta på olika platser – både på Etteplan och ute hos kund. Beroende på projekt kompletteras kärnteamet från Etteplan av experter inom olika specialistområden.
”Jag uppskattar kunskapsutbytet, nätverkandet, mångfalden och särskilt kontakten med mina kollegor, som gör det möjligt för oss att nå framgång.”

För Astrid var det en fantastisk upplevelse att få arbeta med stora maskiner och se dem i aktion för första gången. ”Vi diskuterade arbetet med kunden på deras anläggning och utvecklade nya idéer tillsammans.”
Men det mest imponerande var när hon för första gången fick uppleva den virtuella utbildningen.

”Det var spännande att få gå runt i utställningshallen som en avatar med hjälp av VR och jag fick på nytt uppleva vad teknisk dokumentation faktiskt handlar om och hur roligt det kan vara!” 

Att hon själv hade varit involverad i ett sådant projekt gjorde upplevelsen ännu mer imponerande. Astrid beskriver företagskulturen med två ord: ”mänsklig” och ”professionell”. Medarbetarna agerar professionellt och bemöter varandra och sin omgivning med respekt och uppskattning. Det hon särskilt uppskattar är att hon kan kommunicera öppet med sina kollegor och ledningen och att hon tas på allvar. Kamratskapet, den mänskliga aspekten och det breda utbudet av arbetsuppgifter och möjligheter gör jobbet attraktivt.

Införandet av projektledare utöver gruppchefer har haft stor inverkan enligt Astrid. Hon upplever att detta ger en bättre ansvarsfördelning och att båda rollerna kan fokusera på sina styrkor. Dessutom finns det karriärmöjligheter inom båda chefskategorierna.

Astrid har alltid fått stöd av sitt team och sina chefer, inklusive vd. Även när hon genomgick en svår tid personligen ställde de upp för henne.

På fritiden ställer Astrid upp som jourhem för svårplacerade hundar på ett hundhärbärge. De flesta hundar har varit på härbärget under lång tid. ”Därför är det så roligt när dessa fyrbenta varelser, som i vissa fall anses farliga, kan återfå sin tillit och till och med hitta ett nytt hem!”, berättar hon.
Tack vare den flexibilitet som Etteplan erbjuder kan hon utföra sitt volontärarbete, något som är viktigt för henne.

Slutligen vill Astrid ge några råd: ”Engagera dig, ställ frågor om du undrar över något och håll kontakt med dina kollegor.” Och för arbetssökande: ”Om jobbet passar dig får du arbeta i ett utmärkt team med en fantastisk arbetsgivare som ger stöd.”