Fortsätt till innehåll

I spetsen för ny teknik – Etteplans hy­drau­li­kin­gen­jö­rer konstruerar framtidens maskiner

Nyligen arbetade Ville i ett kundprojekt med 18 andra experter från olika områden.

”Vi utvecklar för närvarande en tung mobil maskin för en kund som kombinerar transmission, programvara, elektronik, mekanik och naturligtvis hydraulisk teknik. Maskinens drivning och hydraulik är båda eldrivna, vilket gör det till ett väldigt intressant projekt som kräver en omfattande förståelse, och att man lär sig nya saker är en daglig händelse.”

Niklas, medarbetare på Etteplan sedan sex år, arbetar med ett elektrifieringsprojekt för en kund som kräver en mängd olika kunskaper.

”Vi arbetar med stora dieseldrivna maskiner, där några av oss konstruerar nya och några gör underhållsuppdateringar på äldre. Inom hydrauliken kan man tänka på samma sak på många olika sätt, vilket gör den så intressant. Experter med olika bakgrund, synsätt och erfarenheter i projektgruppen lyfter fram detta.”

Båda ingenjörerna har hittat en stödjande community på Etteplan

”På Etteplan har vi förmågan att arbeta i lugn och ro och självständigt. Fjärrarbete och självstyrning möjliggör detta. Men man kan alltid nå en arbetsledare och få hjälp när man behöver det”, säger Ville.

Niklas håller med: ”Det är trevligt att jobba när man alltid kan få stöd. Ett stort företag som Etteplan har expertis från en mängd olika områden, så det finns alltid någon att be om hjälp. Etteplans organisation är uppbyggd i en riktning som inte är landsspecifik utan global, en enhetlig massa från vilken resurser kan hämtas vid behov.”

”Etteplan har många goda möjligheter att växa internationellt”, fortsätter Ville. ”Etteplan har breda axlar på det sättet. Vi har konstruktörer utomlands och det finns fantastiska möjligheter att arbeta internationellt.”

Framtidens lösningar och ny teknik är kärnan i jobbet

”Etteplan låter dig tänka på framtida lösningar och arbeta med den senaste tekniken, t.ex. digital hydraulik, elektrifiering, hydrauliska simuleringar, big data, elektrisk lastavkänning med mera”, fortsätter Ville. ”Nyligen har vi även arbetat med pneumatik, det vill säga tryckluftsdrivna maskiner för mobila och fasta industriella tillämpningar. I vissa fall har pneumatiken till och med varit den huvudsakliga kraftkällan för de mobila maskinerna, vilket är ganska sällsynt.”

Niklas ser även närvaron av hållbarhet i sitt arbete.

”Hållbar utveckling som gör saker grönare. Det kommer från kundens sida, men Etteplan stöder det också. Vi går och driver världen i den riktningen”, avslutar Niklas.

Etteplan erbjuder stora möjligheter för tillväxt och karriärbyggande

”Vår inställning är att vi inte bara fokuserar på en aspekt av en lösning, utan att vi kan hantera helheten i ett komplext projekt. Man får en bra överblick över hydraulikkonstruktion, vilket inte är självklart på många platser”, förklarar Ville.

”Vår breda kundbas säkerställer att det finns gott om möjligheter att lära sig nya saker både vad gäller karriärutveckling och färdigheter. Jag har regelbundna diskussioner med min chef om min karriär och vad jag är intresserad av att göra och lära mig mer om”, avslutar Niklas.

Intresserad av att bli en del av Etteplans community av experter? Ta en titt på våra lediga tjänster och ansök nu!