Fortsätt till innehåll

5 trender inom industriell digitalisering

I århundraden har produktionsledare försökt få svar på tre frågor: hur kan man driva en fabrik utan avbrott, hur kan man förbättra produktionseffektiviteten och hur kan man få konkurrensfördelar i ett produkt- eller tjänsteutbud.

Vi satte oss ner med våra experter och sammanställde 15 trender som ger svar på de brännande frågorna. Här är 5 av dem.

1. Nytänkande inom leveranskedjan

De globala leveranskedjorna har varit under extrem press under pandemin. Många företag har stått med tomma lager eftersom allt material enligt rådande trender ska levereras ”just in time”. Under 2020 och 2021 har ”just in time” ofta istället blivit ”alldeles för sent”.

Att tänka om innebär för många företag att återupprätta lagrets betydelse och ytterligare öka spår-ningskapaciteten i lastverksamheten. Dessa är kanske inte de mest moderna lösningarna, men de hjälper företag att minska risken för stopp i leveranskedjan.

2. Göra sig av med fragmenterade IT-säkerhetslösningar

Säkerheten för inbäddade enheter är avgörande för alla verksamheter. En fragmenterad struktur begränsar företagets möjlighet att dra nytta av digitaliseringen, men kan också medföra betydan-de säkerhetsrisker.

IT-hot kan sätta hela företaget på spel. Ett starkt fokus på IT-säkerhet kommer att hjälpa ett före-tag att minska risken för oplanerade driftstopp – för att inte tala om alla existensiella hot mot före-taget. Ett sätt att minska riskerna är att i större utsträckning använda molnbaserade lösningar, ef-tersom molninfrastruktur i de flesta fall anses vara säkrare än traditionella lokala miljöer.

3. Påbörja resan mot 5G och privata nätverk

Historiskt sett har de största förbättringarna i produktionseffektivitet gjorts med hjälp av automati-sering. I framtiden kommer 5G-teknik att spela en avgörande roll för att öka produktionseffektivite-ten.

Smarta produktionsanläggningar med uppkopplade enheter kräver pålitliga nätverk med låg la-tens. 5G är enormt lovande för olika branscher. Dessa lösningar har varit enormt haussade, men kommer snart att börja infria sina löften.

4. Implementera designstrategier i tillverkningen

När en investering är underutnyttjad ligger ofta orsaken i dess användbarhet. Bra design är en avgörande faktor för att motivera din personal att använda en ny tjänst eller produkt, och interna användare är precis lika viktiga som externa användare.

Traditionella processutvecklingsmetoder som Lean och Six Sigma kan lätt förbigå slutanvända-rupplevelsen eftersom de ursprungligen användes för att förbättra tillverkningsprocesser. De-signstrategimetoder går direkt in i användarupplevelsen, vilket gör dem perfekta för utveckling av verkligt smart tillverkning.

5. Gör självbetjäning enkelt

Ett växande antal industriföretag har öppnat nya affärsområden och interagerar nu direkt med slutanvändare och till och med konsumenter. Digitalisering öppnar nya möjligheter och kontaktvä-gar till konsumenter, men detta kräver ofta en ny typ av förståelse för kundernas beteende.

När rutinuppgifter som att plocka produkter och samla in betalningar kan hanteras som självbet-jäning kan medarbetarna fokusera på kunder som verkligen behöver personlig uppmärksamhet. Detta skapar också en positiv bild och leder till nöjdare kunder.