Fortsätt till innehåll

Digitalisering banar väg för hållbar tillverkning

Det lönar sig att ta hållbarhet och klimatsmart produktion på allvar. Enligt flera studier har företag som har investerat kraftigt i koldioxidsnåla lösningar redan överträffat branschkollegernas resultat. Mycket kan uppnås genom digitalisering för den som vill bli mer hållbar.

Tack vare betydande stimulanspaket efter covid investerar många företag nu i smart tillverkning. Större delen av dessa investeringar handlar i någon form om digitalisering. Dessutom kräver EU-paketens tillämpningskriterier att projekten stödjer en grön övergång och digitalisering.

”Digitalisering av produktion i alla dess former har redan pågått ett tag. Det vi ser nu är nya sätt att minska risken för driftstopp i fabriker, förbättra effektiviteten och till och med skapa nya erbjudanden. Allt detta är inte bara viktigt för att få konkurrensfördelar utan också ur hållbarhetssynpunkt”, säger Max Falenius, Vice President of Sales & Service Solutions på Etteplans affärsenhet Software and Embedded Solutions. Han påpekar att klimatförändringarna av många skäl alltmer blir en affärsfråga. Kunderna använder till exempel miljömätvärden som ett inköpskriterium.

Nya färdigheter och talanger efterfrågas

När ett företag uppgraderar sin produktionsanläggning eller påbörjar en resa mot att bli en digital tjänsteleverantör är det mycket viktigt att kunna bibehålla personalstyrkan. Nya maskiner och digitala verktyg kräver ny kompetens.

Att attrahera och behålla talanger är emellertid ett stort problem för många företag. I en nyligen genomförd Gartner-undersökning uppger 57% av tillverkningscheferna att deras organisation saknar kompetent personal som kan arbeta till stöd för deras digitaliseringsplaner. Etteplan samarbetar med många kunder i tillverkningsindustrin och kampen för att hitta och behålla duktiga arbetare är något välkänt för Max Falenius.

”Arbetsgivare i industrin måste snabbt minska kompetensklyftor och förbättra medarbetarnas upplevelse. Digitaliseringen gör det möjligt att nå fram på ett smart sätt. Det är till exempel möjligt att leverera teknisk information i format som är lätta att förstå och tillgängliga vid rätt tidpunkt. Men ofta är partnersamarbeten det mest effektiva och snabba sättet att skaffa sig de färdigheter som krävs”, säger han. Dessutom kommer nya generationerna inte att nöja sig med gammaldags användargränssnitt och en dålig användarupplevelse. För att minska kompetensklyftan måste vi utveckla moderna lösningar som är enkla att använda och fungerar för alla.”

Från data till insikt

Ett kritiskt hinder för att driva den digitala transformationen framåt är bristen på data. Eller sanningen är att det finns data, men de används inte på ett smart sätt.

”I värsta fall kan den digitaliserade produktionsprocessen bli mycket fragmenterad. Detta syns visuellt. Det finns många olika gränssnitt och portaler från varje systemleverantör som levererar data från olika delar av produktionsprocessen och leveranskedjorna. Fragmenterade data används sällan och mervärdespotentialen går förlorad. Företaget har massor av data men inte så mycket kunskap som skulle kunna leda till insikter”, säger Max Falenius.

För att driva värde ska alla företagsdata finnas samlade på ett ställe. Produktionstillgångar och maskiner måste integreras med andra smarta fabrikslösningar och byggstenar för att man ska kunna dra nytta av fördelarna med intelligenta produktionsanläggningar. Detta är det bästa sättet att upptäcka flaskhalsar och motivera personalen att använda data på ett kreativt sätt för att lösa olika problem.

”Att göra produktionen smart handlar inte bara om en stegvis optimering. Det ger ökat kundvärde i form av nya produkter, förbättrade kundupplevelser och innovation. Affärsvärdet går alltmer från traditionell hårdvara till intelligenta lösningar”, avslutar Max Falenius.