Fortsätt till innehåll

Elektrifiering inom off-road och tung industri – in­gen­jör­sex­per­tis behövs

Elfordon och tunga maskiner för off-road är på väg att erövra gruvdrift, byggnation, jordbruk, skogsbruk och materialhantering. Dessutom elektrifieras båtar, fartyg och flygplan.

På global nivå beräknas andelen elbilar uppgå till 10 % i slutet av 2022, och andelen ökar snabbt. Exempelvis ökade registreringarna av ellastbilar på minst 16 ton med 193 % från 2020 till 2021 i Europa (IHS Markit).

Den största drivkraften är klimatförändringen. Alla tillverkare vill vara en del av övergången bort från fossilbaserade förbränningsmotorer. Miljö- och hållbarhetsaspekten är dock inte den enda drivkraften bakom elektrifieringen.

”Vid gruvbrytning under jord ger användning av elfordon flera kostnadsbesparande fördelar. Man spar energi genom minskad ventilation när man slipper avgaser och värmebelastning från förbränningsmotorer. Förbättrad effektivitet och prestanda hos maskiner med minskad underhållskostnad är en nyckel till framgång. Utrustning som klarar alla punkter uppstår inte av sig själv. Det behövs en professionell attityd med kunskap och god praxis från verkliga livet, inklusive säkerhetsaspekter”, säger Arttu Kalliovalkama, Vice President för Service Solutions Engineering på Etteplan.

Jämfört med förbränningsmotorerna är elbilar också mer attraktiva. Förutom nollutsläpp har de mycket lägre ljudnivå.

Ingenjörsexpertis krävs för att minska nedtid

Att få den elektriska drivlinan att fungera bra för en mänsklig förare, stödja användningsfallet och göra den hållbar är en annan ny utmaning från elfordonen. I off-road eller tung industri finns det ytterligare utmaningar beroende på miljön, vilket kräver tekniskt kunnande som skiljer sig mycket från konventionella fordon.

”Fördelarna och eventuella nackdelar med elfordon bör slås samman i processen utan att utesluta ändring av gamla rutiner. Fullt utnyttjande av kapaciteten för energiåtervinning med noggrann arbetscykelplanering och stödjande laddinfrastruktur gör arbetet effektivt. Variationen av elfordon och deras funktioner växer hela tiden, så det krävs medvetenhet från kunden för att kunna välja en maskin som passar för ändamålet”, säger Arttu Kalliovalkama.

Oavsett bransch och användningsfall är därför frågan om batteriladdning avgörande. Köparna kommer att fråga hur lång nedtiden blir jämfört med att fylla på tanken för en dieselmotor.

Laddning under körning

En bra laddinfrastruktur för elfordon kräver gott om balansering för att ge en bra kundupplevelse och bra effektivitet. Företagen måste ha i åtanke att det inte finns en enstaka laddningsstandard, utan alla har sina egna system.

Det pågår redan praktisk implementering av elektrifierade gruvfordon. Till exempel utvecklar Epiroc en tung gruvdumper för gruvbrytning under jord, som använder konstant laddning med hjälp av teknik som vi känner igen från spårvagnar och trådbussar. Det gör att de kan undvika batteribyten och avbrott för laddning.

Trådlös laddning som möjliggör laddning under körning har också visat sig fungera. Men det behövs mer forskning för att den ska bli kommersiellt gångbar. Trådlös laddning kan dock mycket väl bli en populär lösning för utvalda användningsfall: stadsbussnätverk, motorvägar för långfärdsbussar och lastbilar samt på slutna industriområden, hamnar, gruvor, flygplatser, terminaler och parkeringsplatser.