Fortsätt till innehåll

En guide mot smartare fabriker: så kommer du igång

Fabriker, anläggningar och bruk undersöker nu smartare drift genom bättre processer och teknik samt mänsklig kompetens. Behovet av mer hållbara företag ökar pressen att komma igång före konkurrenterna. Men vilka är de första viktiga stegen som banar väg för en smartare framtid?

1. Börja med ett internt förändringsteam

Det första du bör tänka på är tiden du har framför dig jämfört med tiden du behöver. Att omvandla din fabrik är en lång process och du behöver ett gediget team med definierade roller för att leda arbetet i hela företaget. Ingen resa är den andra lik eftersom företag är olika när det gäller mognad, struktur och kundbas, och det är därför det måste finnas en fantastisk intern förståelse och drivkraft på plats.

Även om du inte kan lägga ut förvandlingen på entreprenad är det viktigt att få en bild utifrån av externa konsulter – de kan se något som du har missat. De första stegen bör alltid omfatta en bedömning av dina interna och externa resurser för att ta reda på vilka mål som kan uppnås och som skapar konkret effekt.

”Förändringen av djupt rotade arbetsflöden möter alltid motstånd. Interna förändringsagenter är viktiga för att sätta upp gemensamma mål och fungera som ett lim mellan människor. De ska också fungera som kontaktpunkt för externa konsulter, som ger värdefulla insikter och ett bredare perspektiv för att stödja förvandlingen”, påpekar Etteplans Technical Manager Andreas Ring.

2. En guide för att styra dem alla – glöm inte enhetsspecifika planer

Utmaningen med att omvandla din fabrik ligger inte i detaljer som moderna sensorer, utrustning eller fysiska föremål utan i att få en omfattande statusvy över din process. Det är bra att ha en färdplan på företagsnivå för att vägleda helheten framåt. Dessutom bör varje nyckelenhet i tillverkningsprocessen ha sin egen guide, eftersom det är alldeles för lätt att missa det dagliga arbetet när man fokuserar enbart på visionen på hög nivå.

Nyckelenheter som underhåll, kvalitetskontroll, processer och logistik har alla sina specifika behov och problempunkter, och det är bara smart planering att skapa en mer detaljerad plan för var och en för att säkerställa framsteg inom hela företaget.

”Om din företagsomfattande guide till exempel omfattar implementering av anslutna enheter och data som används av olika enheter, måste du se till att alla relevanta affärsenheter är på rätt spår för att stödja nya processer och ny utrustning”, säger Ring.

3. Ingen framgång utan mätningar

Genom milstolpar och mål är det enkelt att mäta och följa framstegen inom varje nyckelenhet. Naturligtvis är ett av de viktigaste tecknen på smarta fabriker den oändliga slingan av konstant utveckling och lärande, men utan att sätta upp mål är det mycket svårt att faktiskt skapa effekt.

”Om ditt företag befinner sig i början av resan mot en smart fabrik kan ett genomförbart och mycket användbart mål vara datainsamling och konsolidering av den. Naturligtvis måste du fortfarande bedöma relevanta data för ditt specifika fall och de tekniska metoderna för att samla in och mäta den, men du behöver inte ha svaren direkt för att sätta upp målet”, säger Ring.

Förvandlingen mot smartare drift kan bli för komplex om det inte finns några mål att ställa in kursen efter.

”Milstolpar och mål hjälper ditt team att behålla fokus och motivation. Tänk igenom vad du vill uppnå och vad du behöver göra. Att sätta samman ett internt förändringsteam för att undersöka de bästa möjliga partnerna för att stödja förvandlingen är ett annat bra startmål, eftersom det är ett konkret steg som måste göras innan nya processer implementeras”, säger Ring.

Etteplan sammanför människor, processer och teknik för att göra morgondagens fabriker hållbara, effektiva och framtidssäkrade – redan idag.