Fortsätt till innehåll

Framtidens fabriker ligger mycket närmare än du tror

Fabriker, bruk och anläggningar strävar nu efter att förbättra effektiviteten, produktiviteten och hållbarheten för att bibehålla en konkurrensfördel under de kommande åren. Det är inte alla som lyckas, men det är lätt att se vilka företag som kommer att stå bland vinnarna om tio år, om man vet var man ska leta.

Tänk dig att du vaknar på morgonen. En nybryggd kanna kaffe väntar på dig efter en knapptryckning i din hemsystemapp. Att hoppa in i en självkörande bil och läsa nyheterna på väg till jobbet gör pendlingen till rena barnleken. Du hälsar på några kollegor och någon enstaka fabriksrobot passerar dig på din väg till arbetsstationen. Förra veckan inträffade ett oväntat avbrott i produktionslinjen och du är ivrig att testa några simuleringar av förbättringar genom att använda en digital tvilling. Det kommer att bli en bra dag.

Framtiden för fabriker och industri 4.0 kan tyckas vara något av en science fiction-berättelse, men vi lägger redan nu grunden för en smartare, mer effektiv och hållbar framtid. En ren miljö och att hålla jämna steg med den globala konkurrensen är massiva trender som formar flera branscher på djupet – och avgör om vi ens har ett företag att driva i framtiden.

För anläggningar och fabriker handlar det inte bara om att bygga en effektivare och hållbarare verksamhet, utan även om att optimera befintliga anläggningar och processer för att möta framtidens behov. Johan Ehrnrooth, Vice President för Etteplans Smart Factory-erbjudande, vet hur fabriker fungerar efter att ha arbetat många år i branschen.

”Vi pratar om långsiktiga trender som är här för att stanna. Hållbarhet, upprätthållande av biologisk mångfald och global konkurrens skapar alla behov av att utveckla och förnya produktionsanläggningar. Vi måste göra saker och ting smartare för att möjliggöra effektivitet och produktivitet som i sin tur skapar fördelar för verksamheten och miljön”, säger han.

Effektivitet, när det gäller fabriker, tillgodoser verkligen båda behoven. Minskade förluster, oavsett om det gäller materia eller energi, minskar kostnader och miljöpåverkan. Fördelarna är tveklöst sammanflätade, och Etteplan arbetar redan med olika experter för att leverera möjligheterna med smartare fabriker till sina kunder.

Fördelarna är påtagliga och framtidens vinnare skördar redan fördelarna med dem

Nyare fabriker, och de som byggs just nu, ser redan stora förbättringar jämfört med sina äldre syskon. Men även de föråldrade anläggningarna går framåt och optimerar sina processer. Att ta första steget är avgörande och nyckeln till framgång är att hela tiden gå åt rätt håll.

”Vi pratar om stora investeringar, både ekonomiskt och i praktiken. Fabriker, anläggningar och bruk är massiva i storlek, så det är omöjligt att uppnå förändring över en natt. Framtidens vinnare är dock företagen som går i täten, testar och förbättrar ett steg och en funktion i taget”, säger Ehrnrooth.

Det finns ingen lösning som passar alla. De företag som söker de bästa möjliga processerna, teknikerna och talangerna för att stödja sin individuella resa mot en smart fabrik har redan idag de bästa förutsättningarna för framgång. Det handlar inte bara om att vara kostnadseffektiv utan även om att vara redo att tillgodose kraven från dagens konsumenter, partners och medarbetare.

”Kunder, partners och medarbetare fattar alla beslut baserat på värderingar som socialt och mil-jömässigt ansvar. De är inte rädda för att säga vad de tycker om ditt företag inte lever upp till förväntningarna. Naturligtvis finns Etteplans globala talangnätverk för att möjliggöra förändringen till det bättre”, påpekar Ehrnrooth.

När det gäller potentiella medarbetare är konkurrensen hård, och de främsta talangerna föredrar att arbeta med modern teknik och moderna processer. Föråldrade system, fragmenterade data och ineffektivitet som försvårar arbetsflödet är sällan tilltalande. Den totala investeringen kan tyckas massiv, men så småningom kommer den att bli en självmatande cykel – det smarta i smarta fabriker kommer trots allt från människor.

”Stora dataförutsägelser, fabriksrobotar och andra avancerade steg är naturligtvis till stor nytta för många. Men det är inte det enda som behövs för en smart fabrik. Det är kombinationen av människor, genomtänkta processer och lämplig teknik och programvarulösningar som lägger grunden för att anpassa sig och utvecklas i det ständigt föränderliga landskapet”, avslutar Ehrnrooth.