Fortsätt till innehåll

In­dustri­au­to­ma­tion och robotteknik utvecklas i rasande fart – stor efterfrågan på specialister

Industriautomation och robotteknik står nu på många företags utvecklingsagenda. De bakomliggande faktorerna är en snabb prisnedgång för robotar och en snabb teknisk utveckling. Etteplan har ambitionen att utveckla en stark kompetens inom robotteknik och produktionsautomation.

Enligt undersökningsföretaget Gartner kommer detta år att bli ett år med ”hyperautomation”. I praktiken innebär detta att utvecklingstakten ökar ytterligare.

Tidigare har automation och robotar använts inom processindustrin, men nu blir förekomsten allt brokigare med varierande uppgifter. Tanken om en industrirobot i en bur som sätter ihop en bil är inte alls hela bilden av automation idag.

”En ny trend är att roboten allt oftare samarbetar med människor och processen i övrigt för att göra produktionen mer flexibel och effektiv. Nya effektiva säkerhetskomponenter tillsammans med robotteknik ger betydligt ökad lokaleffektivitet och flexiblare materiallogistik”, säger Riku Riikonen, chef för Engineering Solutions vid Etteplan.

Etteplan ligger bakom många automatiserade tjänster som är välbekanta för finländare. Bolaget har bidragit till bland annat postens paketautomater och Nestes helautomatiserade självbetjäningsbutik Easy Deli.

Nu rekryterar Etteplan 20–30 nya automationsingenjörer i Finland och Sverige. Bakom detta ligger en snabb ökning i efterfrågan, som bara har tilltagit under de senaste åren.

”Resultatet av våra ingenjörers arbete framkommer i tjänster som har miljontals användare varje dag. Vår ambition är att bli global ledare inom robotteknik och produktionsautomation”, säger Riikonen.

”En robot kostar lika mycket i Kina som i Norden”

Den tekniska utvecklingen och prisnedgången har gjort automation och robotteknik till ett smart alternativ för allt fler företag. Robotar har blivit en del av vardagen och allt fler har en robot som kollega.

Ny teknik bidrar till att utvecklade industriländer som Finland och Sverige kan behålla, eller rentav återfå, industriell produktion. Coronakrisen skakade om världsekonomin och visade att värdekedjor som är utspridda över flera kontinenter blir en risk när störningar inträffar.

”En robot kostar lika mycket i Kina som i Norden, och den tekniska utvecklingen har gjort att allt fler arbetsmoment kan automatiseras. Företag har fördelar av att allt emellanåt se över sina produktionsprocesser. Automation sparar inte bara kostnader, utan förbättrar också kvaliteten och minskar arbetsbelastningen och antalet olycksfall”, säger Riikonen.

”Man får arbeta med både teori och praktik”

Etteplan har en imponerande kundbas. Våra specialister får lösa stora problem vid globala storföretag och ta fram lösningar som framkommer i vardagen för miljoner människor. Till kunderna hör företag med både B2B- och B2C-verksamhet, till exempel ABB, Boliden, Fortum, Husqvarna, Kone, Neste, Sandvik, Siemens och Wärtsilä.

”Hos oss får man arbeta med världens bästa företag. En del av våra medarbetare jobbar med många olika kunder, andra vill arbeta närmare ihop med vissa kunder. Man får arbeta med både teori och praktik. Vi har inga färdiga lösningar, utan bygger upp dem efter varje kunds behov”, säger Riikonen.

Etteplan har nära samarbete med universitet och högskolor. Många medarbetare vid Etteplan besöker olika högskolor för att undervisa morgondagens ingenjörer och företaget är populärt bland studenter.