Fortsätt till innehåll

Local-for-local pro­duk­tions­stra­tegi – Omron-fallet

Pionjärer som drivs av en affärsverklighet och flyttar produktionen tillbaka hem  Omron i Nederländerna var ett av de första företagen som flyttade hem sin produktion. Vad är deras hemlighet?

I en tid då ”re-shoring” bara var en nymyntad term – mer av en önskedröm än ett konkret mål – körde Omrons fabrik i 's-Hertogenbosch (Nederländerna) på full fart. Allt började med att sätta upp några produktionslinjer, men tio år senare hade fabriken blivit fem gånger så stor: nästan tre gånger snabbare än marknadens tillväxt. Vad är hemligheten? Omron såg en ny verklighet och bestämde sig för att agera på den.  

Vår bransch måste bli hållbar. Det är ett faktum. Tillsammans med det akuta hotet om klimatförändringar, världsomspännande brister på grund av corona och de senaste geopolitiska spänningarna bör denna förändring ske snarast möjligt. Som pionjärer förutspådde Omron denna verklighet för ett decennium sedan – även om hållbarhet ännu inte stod med på dagordningen då.

Omrons fabrik i Nederländerna illustrerar hur man kan vara lönsam samtidigt som man flyttar hem produktionen. Nyckeln till framgång i ett ord? Innovation.

Inte en mörk fabrik

”När du går genom vår fabrik ser du alla olika typer av monteringslinjer”, säger Paul Sollewijn Gelpke, President på Omron Manufacturing of the Netherlands BV i 's-Hertogenbosch och medlem av ledningsgruppen för Omron Europe BV i Hoofddorp – staden där Omrons europeiska hu-vudkontor ligger. Han tillägger: ”I vår fabrik kommer du att se ett sortiment av produkter som överfördes från våra tillverkningsanläggningar i Kina till Europa. Men ingen av produktionslinjerna är den andra lik. Varje linje bygger på både den senaste beprövade tekniken och våra egna inno-vationer som utvecklats av egna FoU- och teknikteam. Vi befinner oss i en positiv innovationsspiral som möjliggör produktion på plats. Jag tror att det är det enda sättet att förbättra prestanda och kvalitet för totalkostnaden. På så sätt kan vi ligga ett steg före marknaden.”

Anläggningen i 's-Hertogenbosch är inte en ”mörk fabrik” - och den kommer aldrig att bli det. På de senaste monteringslinjerna arbetar man tillsammans med en robot som utför det upprepande testarbetet. Roboten hjälper också människorna att utföra sina uppgifter på bästa möjliga sätt, anpassat efter operatörens skicklighetsnivå. Omrons tillverkningsvision är att det ska finnas harmoni och samarbete mellan automatiserade processer och människor. Upprepade uppgifter automatiseras så mycket som möjligt och maskiner ska hjälpa människor utföra sitt arbete bättre genom att tillhandahålla relevanta instruktioner och inlärningsfunktioner.

Den här scenen ger en inblick i framtidens arbete i en fabrik. Inte ett domedagscenario, där människor ersätts av maskiner, utan ett scenario som på ett positivt sätt ökar människornas kompetens och potential: ”Brist på arbetskraft är ett stort problem i hela samhället, även i fabriker. Det innebär att vi inte har något annat val än att utnyttja tillgänglig arbetskraft och hitta sätt att prioritera medarbetarnas välmående. Därför väljer vi att fokusera på smarta tillverkningssystem och utbildning av människor. Utbildning är särskilt viktigt eftersom vi måste hålla människor intresserade av fabriksarbete”, säger Paul Sollewijn Gelpke.

Till exempel har den senaste maskinen – en pilotlinje – en AI-styrenhet. Maskinen lär sig av den mänskliga operatören och använder denna kunskap för att ge anvisningar till nya operatörer. Maskinen observerar operatören och märker skillnader, till exempel om personen är höger- eller vänsterhänt. I så fall översätter maskinen instruktionerna. Det innebär även att maskinen vid något tillfälle lagrar så mycket information att den översätter dessa data till ett verktyg som effektivt lär operatören nya kunskaper.

Totalkostnadsneutralt som konkurrensfördel
Decentralisering visade sig vara en vinnare. Idag har fabriken i Brabant blivit Europas centrala plats för Omrons tillverknings- och leveranskedja. Men för bara ett decennium sedan fanns det ungefär två anläggningar och ett brett utbud av logistiknav i varje land. Fabrikens roll var betydligt mindre: endast en bråkdel av det Omron sålde i Europa tillverkades i Nederländerna. Från 2015 och framåt blev onshoring en strategi. I den holländska fabriken utvecklades helt nya tillverkningslinjer för tillverkning av produkter för EU-marknaden som tidigare importerades från Kina. Fabriken växte därmed mycket snabbare än marknaden.

Kostnader, främst löner, motiverade industrin att outsourca tillverkningen utomlands. Omron i Nederländerna bestämde sig för att göra tvärtom: Det blev ett av de första företagen att göra mer lokalt. På Omron insåg de att om de ville vara konkurrenskraftiga måste allt produceras total-kostnadsneutralt. Det innebär att alla produkter som tillverkas i Nederländerna ska kosta samma som om de tillverkas i Kina – inklusive transportkostnader. Det spelar med andra ord ingen roll om en produkt är dyrare, så länge som de ökade kostnaderna balanseras av lägre logistikkostnader. Konkurrensfördelen är då främst flexibilitet och lägre lagerkostnader. Nu, tio år senare, har hållbarhet lagts till.

Hur var det möjligt? Med andra ord, hur producerar man totalkostnadsneutralt jämfört med exempelvis Kina, där kostnaden för arbetskraft är 10 % av vad den kostar i Nederländerna? För Omron började det med ett affärstänk och övertygelsen att lokal produktion kan vara kostnadseffektiv och att det ger ytterligare fördelar. Faktum är att hela organisationen bör bygga på denna övertygelse. Om du ska producera lokalt måste du hitta ett sätt att lösa de ökande kostnaderna för arbetskraft och material. Utan att omkonstruera processer och produkten förlorar du de fördelar du just vunnit genom att producera lokalt.

Nästa steg är att göra stora investeringar i innovation. Att ta hem produktionen är inte detsamma som att göra en ”kopia” av en annan fabrik. Tvärtom är fabriken i 's-Hertogenbosch en fabrik som baseras på lean production där helt nya innovativa monteringsmetoder måste utvecklas. Till exempel intelligent automatisering till låg kostnad, kompletterat med automatisering, robotar och AI. Med andra ord måste hela processen omkonstrueras för att lyckas med att ta hem produktionen.

Den brinnande plattformen för lokal produktion

Vad kan andra företag som vill ta hem produktionen lära sig av Omron i Nederländerna? För det första måste man vara medveten om att re-shoring inte är lösningen på alla problem. Det handlar om mer än att kopiera befintliga fabriker. Faktum är att en gigantisk teknisk kamp väntar som företag helt enkelt inte klarar att hantera på egen hand.

I det här sambandet talar Paul Sollewijn Gelpke om en ”brinnande plattform”. Det innebär att det inte finns tid att sitta och vänta för att se vad andra kommer att göra: ”Det finns ett enormt behov på marknaden för att ta hem produktionen. Det kommer att gå mycket fort nu. Om du påbörjar processen nu och gör det helt på egen hand, så uppfinner du hjulet på nytt. Du kommer i princip att börja där vi stod för åtta till tio år sedan.”

Han fortsätter med att lägga till att det är viktigt att göra detta tillsammans: ”Re-shoring är något som görs bättre tillsammans med partners. Med andra företag, men också med kunskapsinstitutioner och myndigheterna. Vi på Omron har till exempel en hel del kunskap som vi gärna delar med oss av till andra. Men företagen måste också delta i ett nätverk där man utbyter kunskap och erfarenheter. Teknik är en möjliggörare, men det handlar om att automatisera processer – inklusive underliggande koncept och hela IT-infrastrukturen. Myndigheterna kan också spela en roll i detta genom att sätta upp timulerande innovationsprogram. De kan hjälpa företag med in-frastruktur och samverkan med rätt aktörer.”

Inställd på att göra skillnad

Idag producerar Omrons fabrik i 's-Hertogenbosch 25 % av andelen på den europeiska marknaden. Målet är att växa till 50 till 60 %. Planerna är att tredubbla kapaciteten i Europa under de kommande två eller tre åren – antingen internt eller utlagt på regionala (europeiska) utländska tillverkare. Alla produkter är lämpliga för intern produktion. Det behövs en noggrann utvärdering för att se vad som görs i själva fabriken och vad som kan göras av lokala partners.

Kan re-shoring innebära återupplivning av den europeiska industrin? Det ser hoppfullt ut. När den lokala produktionen sätter fart måste oberoende aktörer arbeta nära varandra. De är med andra ord inställda på att göra skillnad. 

Redo för framtidens tillverkning? Omron har precis kryssat i rutan. Så här blir du redo för framtiden och mer därtill: Den här guiden kan vara bra att ha till hands!