Fortsätt till innehåll

Lyckas med elekt­ri­fie­rings­pro­jek­tet

Elektrifiering är en megatrend inom fordons-, sjöfarts- och gruvindustrin. Inom megatrenden sker en växande övergång från komplex mekanisk design till programvarudrivna lösningar, autonom och högautomatiserad drift samt standarder för cybersäkerhet. Även affärsmodellen står inför en förändring mot servitisering. Allt det här kräver ett kompetensskifte. Hur är det möjligt att lyckas med ett elektrifieringsprojekt när förändringen är så omfattande?

”Företagens marknader blir snabbt mer intresserade av elektrifierade fordon, om det så gäller väg-, terräng- eller sjötransporter, på grund av det växande trycket på att minska CO2-utsläppen och få bra ESG-betyg”, säger Anton Nytén, Etteplans Director of Battery Technologies.

Ett batteri är själva kärnan i elektrifieringen. Som lekman kan det verka som att batterier är enkla, till och med lite tråkiga. För att öka batteriproduktionen krävs dock att hela leveranskedjan säkras, från råmaterial till produktsäkerhet. 

Att till exempel tillverka ett icke-certifierat batteripaket är knappast meningsfullt, eftersom ingen skulle vilja köpa det – produkten kan bli omöjlig att sälja. Det finns smärtsamma exempel från de senaste åren, när batterier i smartphones och svävare har fattat eld. De regulatoriska kraven måste tas med i utvecklingsprocessen från början. 

”Vid genomförandet av ett projekt för att utveckla den här typen av produkter måste hänsyn tas inte bara till själva produkten utan även till hur den ska användas, hela installationsprocessen samt driftsaspekterna. Det innebär en hänsyn till den miljö applikationen ska placeras i för att få en säker produkt i slutänden”, säger Anton Nytén.

Listan över möjliga felsteg är ganska lång. Här är några steg som kan gå fel på ett tidigt stadium av produktdesignen.

  • Bristfällig tillverkningskvalitet eller användning av kritiska delar som inte är certifierade
  • Otillräcklig eller dåligt utformad säkerhet för elektroniska kretsar
  • Bristande testning, verifiering och validering av produkten
     

Den mest kritiska säkerhetsutmaningen är värmehanteringen av litiumjonbatterier. Utan korrekt temperaturkontroll finns det risk för termisk rusning, en kedjereaktion där värmen ökar och det inte finns något sätt att stoppa den. 

För att undvika misstag behöver man besvara (minst) tre viktiga frågor: 

  • Vilken typ av produkt utvecklar vi och vilka krav ska den uppfylla?
    Här ingår hänsyn till rätt standarder, föreskrifter och direktiv för komponenter och produkter.
  • Var och till vad ska produkten användas? Det kan vara mycket dyrt eller till och med omöjligt att tillgodose de här behoven i efterhand.
  • Vem ska använda produkten? Kraven och användningsområdena skiljer sig avsevärt mellan yrkesverksamma och konsumenter.