Fortsätt till innehåll

Moln- och pro­gram­va­ruut­vecklare hittar en ny lekplats i mobila nätverk

Molnbildning av mobila nät är en stark trend inom telekom. Därmed erbjuder hela industrin stora möjligheter för andra företag än de vanliga aktörerna i telekombranschen. Det finns också en stor efterfrågan på molnutvecklare som kan ta sig in på denna nya och attraktiva lekplats.

Tidigare var det bara leverantörer av telekommunikationsutrustning och telekomoperatörer som kunde arbeta med mobilnät. Utveckling krävde djup kunskap och erfarenhet av radioteknik. Allt var tätt sammankopplat med branschspecifik hårdvara.

Traditionellt sett var mobilnät en lekplats endast för en begränsad grupp av stora telekombolag. Nu kommer en helt ny grupp mindre företag in i branschen som erbjuder dem fantastiska affärsmöjligheter”, säger Jaakko Ala-Paavola, Technology Director på Etteplan.

Vad ligger bakom denna förändring? Molnbildning! För några år sedan växte konceptet med programvarudefinierade nätverk fram tillsammans med virtualiseringen av nätverksfunktioner. Detta har gjort att beroendet av hårdvara och radioexpertis har minskat. Utvecklingen har gradvis fortsatt med omfattande koncept som till exempel telekommoln. Nya arkitekturer fortsätter att stärka molnens roll.

”Den senaste tiden har trenden varit att dela upp nätverksrelaterade komponenter i allt mindre bitar. På så vis jämnar molnbildningen ut marken avsevärt. Mindre företag med expertis inom moln och mjukvara har mycket att erbjuda när det gäller att utveckla mobila nätverk”, förklarar Jaakko Ala-Paavola.

Brist på moln- och mjukvaruutvecklare

Detta innebär att de företag som hakar på behöver rekrytera tillräckligt många personer med tillräcklig kompetens.

”Om man har en bakgrund inom molnutveckling bör detta i princip vara tillräckligt för att ta steget in i mobilnätens värld”, säger Jaakko Ala-Paavola uppmuntrande.

Etteplan har cirka 250 personer med telekomexpertis tack vare ett långsiktigt samarbete med Nokia och andra telekomleverantörer. Som ett resultat av molnbildningen expanderar Etteplans kundbas emellertid till nya kunder som inte är leverantörer av telekomutrustning.

Våra programvaruteam behöver fler personer med telekombakgrund, och våra telekomteam behöver fler personer med kompetens inom moln- och mjukvaruutveckling. Därför investerar vi mycket för att utöka våra internationella team och för att bygga ut vårt erbjudande kring telekomprogramvara och moln”, berättar Jaakko Ala-Paavola.

Mobila nätverk är viktiga möjliggörare överallt

I allmänhet har mobil telekommunikation blivit en viktig möjliggörare inom digitalisering, oavsett bransch.

”Vi genomförde en intern studie av megatrender och möjliggörande teknik inom olika områden. Det blev tydligt att nästan alla applikationer kräver mobilanslutning. Detta gäller alla IoT-lösningar, till vården, autonoma maskiner, tillverkning, gruvdrift med mera”, säger Jaakko Ala-Paavola.

Personligen är han mycket entusiastisk över möjligheten att lösa verkliga utmaningar i fältmiljöer. Ett hett område för Etteplan är privata 5G-nätverk. Etteplan bygger upp dem tillsammans med kunder i gruvmiljöer, fabriker och på campusområden.

Etteplan har utvecklat en plattform för styrning av autonoma intelligenta fordon. Den möjliggör 5G-dataöverföring, exakt positionering på centimeternivå, sensorintegrering, edge computing och maskininlärning. Den här typen av lösningar kräver en hel del kunskap om programvara och moln i kombination med mobila nätverk.

”5G-tekniken möjliggör nya saker som är revolutionerande i stället för bara evolverande. Vi kan nu till exempel utveckla lösningar för fjärrstyrning av drönare i realtid, vilket har varit omöjligt med tidigare generationer. Att arbeta med att utveckla 5G-nätverk för sådana användningsfall är verkligen spännande för programvaru- och molnutvecklare!”, säger Jaakko Ala-Paavola.