Fortsätt till innehåll

UX i fabriker – samarbete mellan människa och maskin kräver en välpolerad an­vän­da­rupple­velse

Använder operatören handskar? Är enheten placerad i en bullrig miljö? Digitala applikationer har blivit en del av vardagen i fabriken. En bra användarupplevelse (UX) håller hjulen igång. UX-design får därför inte bli en gissningslek.

”Förväntningarna på de verktyg och tjänster som används i arbetet bygger på appar som alla använder i sitt privatliv: människor vill ha användarvänlighet, intuitivitet och personifierade användarupplevelser – att kunna göra allt effektivt och trevligt. Kraven fortsätter hela tiden att öka.”

Det säger Hanna Remula, som har arbetat med kundorienterad design på Etteplan med kunder från olika branscher. Under de senaste åren har hon varit involverad i projekt som utvecklar människa-maskin-gränssnitt (HMI) i industriella miljöer.

När det gäller arbetet är användningssammanhanget mycket viktigt. Till vem riktar sig lösningen? Vad behöver användarna kunna göra? Var gör de det? Var sitter kontrollpanelen? Eller är den mobil? Använder operatören handskar? Är miljön bullrig? Vad mer måste operatören göra före, under och efter användningen?

”Istället för att bara putsa på layouten fokuserar vi även på vad som är viktigt för användaren. Vad de behöver kunna göra och vilken typ av data de behöver för att fatta beslut. Det är viktigt att vi koncentrerar oss på viktiga data och funktioner, eftersom det alltid finns en gräns för vad man kan visa.”

UX-design har också en betydande inverkan på medarbetarnas upplevelse. Digitala system som är enkla att använda och byggda för ett faktiskt behov kan sänka inlärningsbarriären och ge färre misstag, vilket underlättar rekryteringen av nya medarbetare.

”Att förstå användarens väg genom hela processen är avgörande: Vi måste veta vad användaren måste göra för att nå ett visst mål och vilka utmaningar som finns längs vägen. Lösningar baserade på affärsmål och en verklig förståelse av användarupplevelsen gör det enklare att förbättra effektivitet, produktivitet och medarbetarnas upplevelse.”

Lösningar på verkliga problem

Utmaningarna för användare i produktionsanläggningar och fabriker är ofta komplexa och kräver särskild uppmärksamhet på arbetssäkerhet. Därför är det ännu viktigare att hitta rätt lösningar på kärnproblemen.

”Användardriven design bygger på att man får genuin förståelse för användarupplevelsen och vad som ger mest värde för kunden. Vi kan till exempel samla in och presentera olika typer av data som stöd för beslutsfattandet. För att kunna presentera de viktigaste uppgifterna måste vi dock veta vilket problem vi ska lösa.”

Tydlig kommunikation mellan kund och slutanvändare är mycket viktigt, enligt Hanna Remula.

”Vi brukar börja med att definiera gemensamma mål. Nästa steg är att slå ihop kundens affärsexpertis och slutanvändarupplevelsen med de tekniska möjligheterna. Vi kan höja automationsnivån, till exempel genom att använda maskininlärning. Det som krävs för varje lösning kommer vanligtvis fram och utkristalliseras under workshoppar, och det är också det som så småningom styr UX-designen.”

Standardiseringen av användargränssnitt på produktionsanläggningar underlättar också inlärningen på plats avsevärt. Detta effektiviserar i sin tur arbetet och ökar produktionshastigheten.

”Den största fördelen med en standardiserad användarupplevelse är tidsbesparingen. Vi kan spara tid genom att sänka inlärningskurvan, minska tiden för problemlösning och minimera produktionsstoppen. Optimering av processer på produktionsanläggningar resulterar också i mer hållbara lösningar. En annan fördel med den standardiserade användarupplevelsen är att den bygger varumärkets image, vilket är ett bra försäljningsargument”, tillägger Remula.