Fortsätt till innehåll

Tek­nik­kon­sultfö­re­ta­get Etteplan kontrakteras till allt fler uppdrag vid de egna kontoren i Kina

Nyheter – Publicerad: 24.05.2010 10:10:00

24.05.2010 News

Verksamheten vid Etteplans kontor i Kina expanderar när tillverkande industriföretags behov av teknikkonsulttjänster ökar i Kina och Asien. Ökad konkurrens och en förskjutning av produkters efterfrågan leder till att industriföretagen flyttar utveckling och tillverkning av sina produkter till dessa tillväxtmarknader. Etteplan har tidigt anpassat sin verksamhet till att bli ett teknikkonsultföretag med en global affärs- och leveransmodell.

Teknikkonsultföretaget Etteplan kontrakteras till allt fler uppdrag som utförs vid de egna kontoren i Kina. Etteplan har tack vare den tidiga Kinaetableringen, år 2004, tagit nya marknadsandelar i en allt mer konkurrensutsatt teknikkonsultbransch. I takt med att tillverkande industriföretag utsätts för en allt mer global konkurrens och en förskjutning av produkters efterfrågan till Kina och övriga Asien så flyttas även utveckling och tillverkning av företagens produkter till de nya tillväxtmarknaderna.

”Etteplan har idag ett försprång i jämförelse med andra teknikkonsultföretag. Vår förmåga att kunna erbjuda de tillverkande industriföretagen en global affärs- och leveransmodell hjälper effektivt till att stödja överföringen av en produkts utveckling och tillverkning till Kina”, säger Peter Jahn, Vice President Enterprise Solutions, Etteplan Oyj. ”Sedan starten 2004 med KONE Oyj som en av de första kunderna, har Etteplan idag ett tjugotal västerländska industriföretag som lägger delar av sin produktutveckling eller teknikinformation vid Etteplans Kinakontor och intresset från våra kunder har ökat stadigt sedan 2004”, fortsätter Peter Jahn.

Med en tydligare återhämtning på världsmarknaden ökar behovet ytterligare då företagen letar efter kostnadseffektiva teknikkonsulttjänster. ”Tillgång till lågkostnadsalternativ har blivit ett allt viktigare önskemål i ramavtalsförhandlingar och Etteplans verksamhet i Kina har varit en viktig ingrediens för att bli preferred supplier hos flera av våra internationella kunder”, säger Peter Jahn.

Idag har Etteplan 125 anställda konsulter och verksamheten utvecklas och expanderar ständigt efter kundernas ökade behov. Verksamheten erbjuder teknikkonsulttjänster inom design, mekanisk konstruktion, hållfasthetsberäkningar, el- och automation, elektronik och teknikinformation. Etteplan arbetar även med lokaliseringstjänster för att säkerställa standarder för komponenter etc när tillverkande företag flyttar utveckling och tillverkning till Kina.

För mer information, vänligen kontakta;

Peter Jahn, Vice President Enterprise Solutions, Etteplan Oyj.
Telefon: +358 44 5111 533

Information om Etteplankoncernen och verksamheten i Kina finns även på
www.etteplan.se

Etteplan är specialister inom industritekniska lösningar och teknikinformation. Våra kunder är globala marknadsledare inom fordons-, flyg-, försvars-, verkstads-, och energiindustrin.

Vi erbjuder en bred kompetens inom utveckling av elektronik och inbyggda system, automation och elkonstruktion, mekanikkonstruktion och teknikinformationstjänster.

Vår styrka är våra kompetenta medarbetare och vår lokala närvaro. Av oss får kunden nära och långsiktiga relationer som leder till globala lösningar.

År 2009 hade Etteplan en omsättning på 98, 7 miljoner (EUR). Företaget har i dagsläget ca 1 700 anställda. Etteplans aktier finns på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V.