Fortsätt till innehåll

Etteplan och Intertek inleder samarbete mer effektiv teknik- och pro­duk­tion­sö­verfö­ring

Nyheter – Publicerad: 14.09.2010 11:15:00

14.09.2010 News 

Commersial & Electrical Division China har undertecknat samarbetsavtal som gäller för företag i Finland, Sverige och Kina. Syftet med samarbetet är att erbjuda en produktportfölj som stödjer kunders verksamhet på nya marknader på ett effektivt sätt.

Globala maskin- och utrustningstillverkare breddar sin verksamhet till nya marknader med nya produktlanseringar och flyttar produktion närmare nya marknader. Företagens etablering på nya marknader kräver konstruktion av produkter och produktion samt utrustningstillverkning enligt landets myndigheters föreskrifter och standarder. Konstruktion måste baseras på aktuell och korrekt information av myndighetens föreskrifter och standarder som ofta förändras snabbt. Intertek kan erbjuda denna information till Etteplans kundprojekt som möjliggör hög kvalitet och tidsbesparing i tekniskt konstruktionsarbete och teknikinformationshantering.

Etteplan stöder sina kunder i tekniköverföringsprojekt med mångsidig teknisk konstruktions- och teknikinformationslösningar samt lokaliseringstjänster. Samarbetet, som inletts med Intertek, breddar tjänstelösningar ännu mer och blir en viktig del i kundens tekniköverföringsprojekt.

Etteplan har en gedigen kompetens inom teknisk konstruktion och teknikinformation samt solida långsiktiga kundrelationer med globala maskin- och utrustningstillverkare i de nordiska länderna. Etteplans styrka är mångsidiga expertistjänster, effektiva operativa tjänster och kostnadseffektiv offshoring från företags enheter i Kina.

Intertek är en ledande leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar som erbjuder ett brett spektrum av industrier runt om i världen. Intertek har den expertis, resurser och den globala räckvidden för att stödja sina kunder genom sitt nätverk av mer än 1 000 laboratorier och kontor och över 26 000 människor i mer än 100 länder runt om i världen. Intertek Semko AB är en del av Intertek Group plc (LSE: ITRK), som är noterat på Londonbörsen och är en beståndsdel i FTSE 100 index.

Interteks Commercial & Electrical enhet tillhandahåller provnings- och certifieringstjänster inklusive säkerhetsprovning och certifiering, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) testning, prestandatestning och ledningssystemscertifiering.

Etteplan Oyj
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta;

Peter Jahn, Vice President, Etteplan Enterprise Solutions
Tel: +358 44 511 1533

Outi-Maria Liedes, Vice President, HR & Communications
Tel : +358 40 756 9620

Pär Zetterberg, Executive Vice President, Intertek Semko AB
Tel: +46 8 750 0000

Företagsbeskrivning

Etteplan är specialister inom industritekniska lösningar och teknikinformation. Våra kunder är globala marknadsledare inom fordons-, flyg-, försvars-, verkstads-, och energiindustrin.

Vi erbjuder en bred kompetens inom utveckling av elektronik och inbyggda system, automation och elkonstruktion, mekanikkonstruktion och teknikinformationstjänster.

Vår styrka är våra kompetenta medarbetare och vår lokala närvaro. Av oss får kunden nära och långsiktiga relationer som leder till globala lösningar.

År 2009 hade Etteplan en omsättning på 98, 7 miljoner (EUR). Företaget har i dagsläget ca 1 700 anställda. Etteplans aktier finns på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V.