Fortsätt till innehåll

Mikael Vatn utsedd till ansvarig Direktör för Etteplans verksamhet i Sverige

Nyheter – Publicerad: 31.01.2011 11:28:00

31.01.2011 News 

Mikael Vatn (43) har utsetts till ansvarig Direktör för Etteplans verksamhet i Sverige (General Manager, Sweden Operations) från och med den 28 februari 2011. Vatns ansvarsområde omfattar verksamheterna i Sverige vid divisionerna Etteplan Engineering och Etteplan Technology, som slås samman den 1 februari 2011. Verksamheten i Sverige utgör en viktig del av den nya divisionen Etteplan Operations. Vatn rapporterar till Juha Näkki, Vice President, Etteplan Operations.

Mikael Vatn kommer närmast från VD-posten för Securitas Direct Sverige AB. Dessförinnan var han VD och affärsdirektör på Energo Retea Group AB. Mikael Vatn har bred erfarenhet av företagsledning i tjänsteföretag. Vatn var officer och utbildare i svenska armén i närmare 10 år innan han flyttade över till den privata sektorn. Vatn är ingenjör och har dessutom avlagt examen vid War College i Karlberg. Mikael Vatn är styrelsemedlem i Tyrens AB.

Niclas Gräns, Vice President, Partner Network, är direktör för hela verksamheten i Sverige under perioden 1–28 februari 2011 och ansvarar därefter för uppbyggnaden av Etteplans partnernätverk. Han rapporterar även i fortsättningen till CEO och President, Matti Hyytiäinen.

“Jag hälsar Mikael Vatn välkommen till Etteplan. Direktören för verksamheten i Sverige får intressanta och utmanande uppgifter genom att marknadssituationen förbättras i Sverige, och vi eftersträvar en ökad andel tjänsteprodukter i vår totala försäljning. Vårt mål är att sammanföra hela vår kompetens och utnyttja vår kundkrets i Sverige för att uppnå vår vision att bli kundens förstahandspartner. Mikael Vatn har kompetens och erfarenhet, och under hans ledning har vi goda möjligheter att nå våra mål i Sverige”, framhåller Matti Hyytiäinen.

För mer information, vänligen kontakta;

Juha Näkki, Vice President, Etteplan Operations
Tel: +358 400 606 372.

Företagsbeskrivning

Etteplan är specialister inom industritekniska lösningar och teknikinformation. Våra kunder är globala marknadsledare inom fordons-, flyg-, försvars-, verkstads-, och energiindustrin.

Vi erbjuder en bred kompetens inom utveckling av elektronik och inbyggda system, automation och elkonstruktion, mekanikkonstruktion och teknikinformationstjänster.

Vår styrka är våra kompetenta medarbetare och vår lokala närvaro. Av oss får kunden nära och långsiktiga relationer som leder till globala lösningar.

År 2009 hade Etteplan en omsättning på 98, 7 miljoner (EUR). Företaget har i dagsläget ca 1 700 anställda. Etteplans aktier finns på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V.