Fortsätt till innehåll

Innovation Team certifieras enligt ISO 13485

Nyheter – Publicerad: 04.04.2011 12:23:00

04.04.2011 News

Innovation Team, ingår i Etteplan-koncern, som levererar nyskapande tekniska konsulttjänster till företag inom medicinsk teknik, har tilldelats en ISO 13485 certifiering av Intertek Semko Certification AB.

Innovation Teams högkvalitativa tjänster till företag inom medicinsk teknik har fått ett erkännande i form av en särskild ISO-certifiering, som de tilldelas för sitt kvalitetsledningssystem.

– Vi är oerhört glada över att vårt arbete nu får ett erkännande genom denna internationella kvalitetsstandard.Det visar för våra kunder att vi arbetar hårt för att se till att våra interna proceser uppfyller de krav som standarden ställer, säger Anders Rosengren, VD.

ISO 13485, en särskild standard för medicinteknisk utrustning, accepteras numera i många länder som den internationella standarden för kvalitetsledningssystem inom den medicintekniska industrin.

Standarden utgör en bra basmodell, då den är godkänd av Global Harmonization Task Force (GHTF), överensstämmer med kraven i EU-direktivet för CE-märkning av medicinsk utrustning, Health Canada CMDCAS, Taiwan Medical Device Regulations TCP, Japan PAL och andra internationella standarder.

– ISO 13485-certifieringen är ett erkännande av vårt professionella arbetssätt när vi genomför outsourcade produktutvecklingsprojekt, säger Caroline Ljungar, kvalitetschef.

Innovation Team Sweden AB har under de senaste 22 åren erbjudit tekniska konsulttjänster till företag inom medicinsk teknik och avancerad teknik i Skandinavien och Storbritannien. Företaget, som har verksamhet i Halmstad, Köpenhamn och Stockholm, har 50 anställda ingenjörer som tillhandahåller kompetens och tjänster för företag inom medicinsk teknik i ledande Life Science-kluster såsom Stockholm-/Uppsalaområdet, Medicon Valley i Danmark och östra England. Företaget utformar och utvecklar produkter i alla MDD- och FDA-klasser I-III.

Innovation Team ingår i Etteplan-koncernen. Etteplan är specialister inom industritekniska lösningar och teknikinformation. Våra kunder är globala marknadsledare inom fordons-, flyg-, försvars-, verkstads-, och energiindustrin. Vi erbjuder en bred kompetens inom utveckling av elektronik och inbyggda system, automation och elkonstruktion, mekanikkonstruktion och teknikinformationstjänster.

År 2010 hade Etteplan en omsättning på 104, 8 miljoner (EUR). Företaget har i dagsläget ca 1 600 anställda. Etteplans aktier finns på NASDAQ OMX Helsinki Ltd under tickern ETT1V.

Kontakt Danmark (Köpenhamn): Kristian Bluff +45 40931133
Kristian.Bluff@innovationteam.se

Kontakt Sverige (Halmstad): Anders Rosengren +46 70 818 61 02
Anders.Rosengren@innovationteam.se

Kontakt Sverige (Stockholm): Micael Johansson +46 73 070 10 44
micael.johansson@etteplan.com