Fortsätt till innehåll

Etteplan öppnar ett nytt kontor i Lund för högteknologiska in­gen­jörst­jäns­ter

Pressmeddelande – Publicerad: 29.12.2011 10:22:00

29.12.2011 Pressmeddelande

En växande kundbas och starkt ökande affärsmöjligheter inom medicinteknik och andra högteknologiska industrier bevisar Etteplans allt starkare fotfäste på den svenska marknaden

Etteplan, en av de största leverantörerna av tekniska tjänster i Sverige och Norden, öppnar ett nytt kontor i Lund i januari 2012. Kontoret kommer att stödja kunder som söker kvalificerade ingenjörstjänster, huvudsakligen inom segmenten medicinteknik , IT och energ i.

Förmågan att serva kunderna lokalt är en av Etteplans styrkor. Efterfrågan av specialiserad högkvalitativ teknisk expertis i Lund-regionen är på stark uppgång. Forsknings- och utvecklingsintensiva företag i regionen kommer framöver att gynnas av Etteplans breda tekniska kompetens kombinerat med vår regulatorisk kompetens inom olika branscher”, säger Anders Rosengren, chef för Etteplan Operations södra och västra.

Med 500 experter på 14 olika orter i Sverige, strävar Etteplan efter att utöka sina lokala verksamheter för att betjäna kunder inom medicinteknik, försvar och flyg -, fordons – och energiindustrin. Etteplan erbjuder även avancerade tekniska tjänster i Finland och Kina .

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rosengren
Director
Tel: +46 70 818 61 02

Mikael Vatn
General Manager
Tel: +46 70 881 48 20

Om Etteplan

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar åt globala tillverkare av industriutrustning. Etteplan är specialiserade på att höja effektiviteten på teknik- och produktutvecklingsprocesser såväl som på att öka produkters konkurrensfördelar under alla steg av produktens livscykler. Våra experters kompetens och innovationsförmåga syns i otaliga industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplan är ett av de ledande ingenjörsföretagen i norden och det största och äldsta nordiska konsultföretaget i Kina. Etteplans ingenjörsenheter i Kina förser lokala och globala företag med kostnadseffektiva och högkvalitativa ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar.

Etteplan är ett finskt börsnoterat företag med cirka 1700 anställda experter. Av dessa arbetar ungefär 1000 i Finland, 500 i Sverige och nästan 200 i Kina.