Fortsätt till innehåll

Etteplans globala tjänster är framgångsrika i Kina

Pressmeddelande – Publicerad: 17.12.2013 11:00:00

17.12.2013 Pressmeddelande

– Företagens behov av ökad flexibilitet och kostnadseffektivitet har kraftigt ökat efterfrågan på Etteplans servicelösningar i Kina.

Etteplan, leverantör av ingenjörstjänster och teknisk produktinformation, har tecknat viktiga avtal med nya kunder och förstärkt sin position som den ledande europeiska teknikkonsulten i Kina:

Etteplan och Unitex Groups dotterbolag Unitex Germany har tecknat ett ramavtal om samarbete som ger Etteplans kinesiska enhet ansvar för konstruktionen av Unitex lyftanordning enligt slutanvändarens krav. Konstruktionsarbetet och -analysen kan flyttas från Tyskland till Kina enligt Etteplans kontinuerliga servicemodell, vilket ger Unitex flexibilitet vid förändringar i efterfrågan.

Etteplan levererar bland annat kundspecifika ingenjörstjänster för Caterpillars produkter till det kinesiska företaget Lei Shing Hong Limited, en kinesisk distributör av Caterpillars produkter. Tack vare servicelösningen kan Lei Shing Hong utnyttja Etteplans tekniska kompetens och kapacitet, vilket gör det möjligt för Lei Shing Hong att snabbt och effektivt möta sina kunders behov.

– Under nuvarande marknadsförhållanden erbjuder Etteplans servicelösningar kunderna flexibilitet och leveranssäkerhet. Vår mångåriga erfarenhet av den kinesiska marknaden ger oss en unik möjlighet att hjälpa våra västerländska kunder att åstadkomma kostnadsbesparingar inom konstruktion och produktion. Vår etablerade marknadsposition befästs ytterligare av att lokala företag visar ett ökat intresse för Etteplans tjänster, säger Robert Berg vid SVP Solutions and Business Development på Etteplan.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Berg
SVP, Solutions and Business Development
Etteplan
Tel. +46 73 447 23 22

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620