Fortsätt till innehåll

Etteplan har fått ny order från WYEC i Kina

Pressmeddelande – Publicerad: 30.12.2013 11:35:00

30.12.2013 Pressmeddelande

– Med tilläggsordern blir detta projekt Etteplans största hittills på den kinesiska marknaden.

Etteplan och den kinesiska motortillverkaren Wärtsilä Yuchai Motor Co Ltd (WYEC) breddar sitt samarbete till att omfatta utformning av rörkonstruktion i motortestanläggningens stödprocessystem vid företagets nya anläggning i Zhuhai City i provinsen Guangdong. Enligt tidigare meddelande levererar Etteplan också el- och automationsteknik för WYECs nya testanläggning.

Projektet från WYEC är Etteplans hittills största i Kina. Det är också Etteplans första projekt där finskt ingenjörskunnande överförs till Kina för en kinesisk kund.

– Vi är mycket nöjda med projektets utökade omfattning och att bidra med vår unika kompetens- och kunskapsöverföring till WYECs stora projekt inom anläggningskonstruktion. Detta projekt är ett bra exempel på de, för kunden, kombinerade fördelarna med finskt och kinesiskt ingenjörskunnande, säger Riku Riikonen, Vice President /General Manager för Etteplan Kina.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Berg
SVP, Solutions and Business Development
Etteplan
Tel. +46 73 447 23 22

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620