Fortsätt till innehåll

Etteplan förvärvar ProAvia Konsult AB

Pressmeddelande – Publicerad: 09.01.2014 10:00:00

09.01.2014 Pressmeddelande

Etteplan har idag tecknat avtal om förvärv av svenska ProAvia Konsult AB. Det förvärvade bolaget har en stark position inom systemteknik för flyg- och försvarsindustrin som mycket väl kompletterar Etteplans erbjudande inom samma område. ProAvia har cirka 30 anställda med kontor i Stockholm och Linköping.

Företaget grundades år 2003 av styrelseordföranden Morgan Eriksson. Sedan 2012 leds bolaget av VD Martin Zachrisson som har en gedigen bakgrund som flygingenjör i svenska Flygvapnet, chefsingenjör på FMV och sedan 2006 anställd på ProAvia.

Sedan flera år samarbetar Etteplan och Proavia inom uppdrag åt försvarssektorn. Efter förvärvet blir Etteplan ett av de ledande bolagen inom systemteknikområdet i Sverige och en stor aktör inom flyg-och försvarsindustrin. Som en del av Etteplan kommer denna kompetens att kunna skapa värde åt kunder på flera håll i Sverige och utomlands samt inom flera branscher såsom järnväg, industri och energi.

“Förvärvet stärker Etteplans erbjudande och är i linje med vår strategi att öka vår kompetens för att möta kundernas behov bättre. Etteplan har arbetat tillsammans med ProAvia i flera år och förvärvet är en naturlig förlängning av vårt väl fungerande samarbete.” säger Mikael Vatn, SVP Operations Sweden Etteplan.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Vatn
SVP, Operations Sweden
Etteplan
Tel. +46 708 81 48 20