Fortsätt till innehåll

Etteplan lanserar en ny serviceprodukt: Etteplan DRAW

Nyheter – Publicerad: 20.01.2014 14:55:00

20.01.2014 News

Etteplan lanserar Etteplan DRAW, en tjänst för att producera kostnadseffektiva och högklassiga tillverkningsritningar. Tjänstens mål är att hjälpa företag inom tillverkningsindustrin att åstadkomma avsevärda kostnadsbesparingar och förkortad tid till marknad genom Etteplans beprövade processer och leveransmodeller.

Etteplan DRAW erbjuder kunderna förbättrad flexibilitet och effektivitet inom produktutvecklingsprocessen. Korrekta tillverkningsritningar kräver specialkunskap och kan vara tidskrävande. Genom att utlokalisera arbetet med att ta framtillverkningsritningar till Etteplan kan kunden fokusera på mer värdeskapande aktiviteter inom produktutvecklingsprocessen.

Värdet av Etteplan DRAW baseras på Etteplans djupgående expertis inom konstruktion och tillverkningsteknik. Etteplans beprövade offshoringmodell kan ge upp till 30 % lägre kostnader för tillverkningsritningar. 

Kontaktuppgifter

För mer information om Etteplan DRAW,  vänligen kontakta

Finland: Juha Nieminen, tfn + 358 103 072 075 eller e-post: juha.nieminen@etteplan.com
Sverige: Eric Tengstrand, tfn + 46 70 757 7440 eller e-post: eric.tengstrand@etteplan.com
Kina: Star Chang, tfn + 86 5125 768 9999 eller e-post: star.chang@etteplan.com