Fortsätt till innehåll

Automatiserad lä­ke­me­dels­di­stri­bu­tion förbättrar pa­tient­sä­ker­he­ten

Pressmeddelande – Publicerad: 28.02.2014 13:30:00

28.02.2014 Pressmeddelande

– Etteplan utvecklar ett innovativt system för läkemedelsförsörjning åt Newico, som gör det möjligt att följa läkemedlets väg från fabriken till patienten. Systemet införs på universitetssjukhuset i Kuopio, Finland under 2014–2015.

Lagringen och doseringen av läkemedel på sjukhuset kommer i framtiden att utföras med hjälp av robotar. Kuopio universitetssjukhus har beställt en automationslösning för lagring och distribution av läkemedel av Newico. Etteplan ansvarar som huvudpartner till Newico för utvecklingen av automationssystemet.

Systemet är det första i världen som gör det möjligt att följa läkemedlens väg från fabriken ända fram till patienten. I det planerade systemet kommer sjukhusapotekets lagerrobot att ta emot läkemedelsleveranser och sortera in läkemedlen på hyllorna. Roboten hämtar och packar dessutom läkemedlen som skickas ut till avdelningarna. På avdelningarna sköts hantering, dosering och utdelning med hjälp av ett automatiserat system som integreras i patientdatabasen. Systemet ger även instruktioner åt sköterskan och registrerar vad sköterskan gör.

– Automatiserad läkemedelsdistribution blir den största förändringen som sjukhusen upplevt på decennier och vi ser det som ett en bra lösning när sjukhusen måste spara samtidigt som befolkningen blir äldre. Den största fördelen som vi ser det är ändå den förbättrade patientsäkerheten, berättar Toivo Naaranlahti, sjukhusapotekare och chef för serviceenheten på Kuopio universitetssjukhus.

– Systemutvecklingens utgångspunkt är att förbättra distributionsprocessen, särskilt med tanke på patientsäkerheten. Manuell lagerföring och distribution leder varje år till hundratals misstag som äventyrar patienternas säkerhet. Det nya systemet minimerar risken för mänskliga fel och låter vårdpersonalen fokusera på de egentliga vårduppgifterna, säger Jukka Mauranen, Key Account Manager på Newico.

– Etteplan ser medicinteknik som ett viktigt tillväxtområde. I takt med att sjukvårdsutrustningen blir mer intelligent ökar även kraven på högklassiga konstruktionslösningar och teknisk produktinformation, säger Veikko Lamminen, SVP Operations Finland på Etteplan.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Berg
SVP, Solutions and Business Development
Etteplan
Tel. +46 73 447 23 22

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620