Fortsätt till innehåll

Etteplan blir MacGregors sa­mar­bets­part­ner för kon­struk­tionst­jäns­ter i Kina

Pressmeddelande – Publicerad: 24.04.2014 9:00:00

24.04.2014 Pressmeddelande

– Etteplan och MacGregor stärker samarbetet på den växande kinesiska marknaden.

Etteplan har tecknat ett långsiktigt avtal med MacGregor om att tillhandahålla tjänster för orderstyrda konstruktionsprojekt åt MacGregors projekt avseende lastluckor i Kina.

Avtalet börjar gälla från och med den 25 april 2014. Tio ingenjörer, som har jobbat för MacGregors joint-venture-företag i Kina, blir medarbetare inom Etteplan och överförs till Etteplans kontor i Shanghai. Etteplans ingenjörsenheter i Finland fortsätter att förse MacGregor Finland med tjänster inom såväl konstruktion och projektledning som teknisk dokumentation för projekt avseende lastluckor över hela världen. 

– MacGregor behövde en pålitlig och proaktiv partner för orderstyrda konstruktionsprojekt och vi har goda erfarenheter av att jobba tillsammans med Etteplan. Detta arrangemang ger ingenjörerna goda möjligheter och förbättrad flexibilitet och effektivitet, säger Antti Raski, Design Manager inom affärsenheten Dry Cargo på MacGregor.

MacGregors komplexa produkter konstrueras enligt slutkunders specifikationer efter att en beställning lagts. Etteplans styrka som partner inom orderstyrda konstruktionsprojekt bygger på beprövade servicemodeller, långvarig erfarenhet samt produktkunskap och branschkompetens.

– Vi har möjlighet att genomföra utmanande projekt i enlighet med lokala och globala krav och normer tack vare vår breda erfarenhet. Vi erbjuder flexibilitet som inte alltid är möjlig för kunderna att själva upprätthålla, säger VP Riku Riikonen, General Manager på Etteplan Kina.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Berg
SVP, Solutions and Business Development
Etteplan 
Tel. +46 73 447 23 22

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620