Fortsätt till innehåll

Etteplan får betydande ramavtal i Sverige

Pressmeddelande – Publicerad: 28.04.2014 15:30:00

28.04.2014 Pressmeddelande

– De nya ramavtalen stärker Etteplans marknadsposition inom området teknisk dokumentation.

Etteplan har, efter offentligt anbudsförfarande med ett tiotal leverantörer, fått två större ramavtal om tekniska dokumentationstjänster. Alla leverantörer utvärderades avseende leverantörsstabilitet, kompetens, förmåga att leverera samt pris.

Ett ramavtal har tecknats med Etteplans befintliga kund, Försvarets Materielverk (FMV). FMV levererar försvarslogistik till Försvarsmakten. Ramavtalet med FMV omfattar tekniska skribenttjänster kring FMVs tekniska dokumentation med sekretessbelagt innehåll. Ramavtalet gäller till slutet av oktober 2015 och kan förlängas till slutet av februari 2018.

Etteplan har också tecknat ett ramavtal med Svenska Kraftnät, vars huvuduppgift är att säkerställa elförsörjning från de stora kraftverken till de regionala elnäten via stamnätet. Ramavtalet avser tekniska dokumentationstjänster i syfte att säkerställa leverans, översyn och uppföljning av anläggningsinformation för elnätet. Ramavtalet är giltigt till och med februari 2016 och kan förlängas till slutet av februari 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Vatn
SVP, Operations Sweden
Etteplan
Tel. +46 708 81 48 20

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620