Fortsätt till innehåll

Fortum Hydro outsourcar teknisk dokumentation till Etteplan

Pressmeddelande – Publicerad: 15.05.2014 12:30:00

15.05.2014 Pressmeddelande

– Med det nya avtalet ansvarar Etteplan för teknisk dokumentation samt fastighetsdokumentation inom Fortum Hydro och Fortum Värme.

Etteplan har tecknat ett treårigt outsourcingavtal med Fortum för hantering av Fortum Hydros tekniska dokumentationsfunktion i Sverige.

Avtalet börjar gälla den 1 juni 2014 och omfattar dokumentationen för verksamheterna i Arbrå, Borlänge, Karlstad och Stockholm. Avtalet berör sju av Fortums medarbetare samt 1-3 underkonsulter. De Fortum-anställda kommer att erbjudas anställning inom Etteplan.

– Dokumentation tillhör inte vår kärnverksamhet och det känns naturligt att lägga ut denna funktion på Etteplan, som är specialister inom området, säger Risto Andsten, Senior Vice President på Fortum Hydro.

– Fortum har blivit en av våra nyckelkunder. Utvidgningen av vårt samarbete inom Fortum är ett bra bevis på Etteplans fokus på resultatorienterat samarbete som vi har uppnått med Fortum Värme, avslutar Juha Näkki, President och CEO på Etteplan.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristian Niklasson
Business Unit Director
Etteplan
Tel. +46 76 765 72 40

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620