Fortsätt till innehåll

Etteplan skriver under ett globalt outsourcing-avtal med Husqvarna Group

Pressmeddelande – Publicerad: 22.01.2015 12:00:00

– Affären är ett viktigt steg för Etteplan som satsar på att öka sin verksamhet inom teknisk dokumentation genom outsourcing.

Etteplan och Husqvarna Group har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal, där Husqvarna Group kommer att lägga ut produktion och underhåll av den tekniska dokumentationen för alla Husqvarnas produkter och varumärken till Etteplan. Avtalet kommer att träda i kraft den 1:a februari, 2015.

Tillämpningen av det globala avtalet kommer att påbörjas i Sverige, där nio av Husqvarna Groups anställda kommer att erbjudas anställning vid Etteplans kontor i Jönköping. I fas två är planen att tillämpa avtalet hos Husqvarna Group i Ulm, i Tyskland, och i Charlotte, i USA. I fas tre så följer Husqvarna Group i Kina och Japan med.

Den tekniska dokumentationen, vilket innefattar alla tekniska dokument och handböcker som skapas för användare och servicepersonal, tillgodose säker och korrekt användning och underhåll av produkterna. Etteplan har avancerad expertis, verktyg och processer för att skapa och distribuera högkvalitativ och kostnadseffektiv teknisk dokumentation.

– Vi ser fram emot att se vårt samarbete med Etteplan bära frukt. Vi är övertygande om att kvaliteten på vår tekniska dokumentation kommer att förbättras till nytta för våra kunder, säger Henric Andersson, vice VD för Husqvarna Groups teknologiska avdelning.

– Vi är oerhört glada över att globalt kunna stödja Husqvarna Group med tekniska dokumentationstjänster. Detta avtal bevisar vår konkurrenskraft inom den växande outsourcing-trenden på marknaden. Det är affärsmässigt sunt för företag att lägga ut aktiviteter som inte är kärnverksamhet på entreprenad till en kunnig partner, avslutar Juha Näkki, koncernchef och VD för Etteplan.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Vatn
SVP, Operations Sweden
Etteplan
Tfn +46 708 81 48 20

Outi-Maria Liedes
SVP, HR & Communications
Etteplan
Tfn +358 40 756 9620

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte 128,6 miljoner (EUR) 2013. Bolaget har cirka 1 800 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna och Kina. Etteplans aktie är noterad på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V. www.etteplan.com