Fortsätt till innehåll

Etteplan får Advanced Technology-status i Kina

Pressmeddelande – Publicerad: 04.06.2015 10:45:00

Etteplan har beviljats Advanced Technology-status för sin verksamhet i Kunshan. Statusen beviljades av myndigheterna i Suzhou och är i kraft fram till år 2018. Fördelarna med denna status är till exempel bolagsskatt på 15 procent i stället för 25 och möjligheten att ansöka om statsbidrag.

Målet är att stödja företag som hjälper kinesiska företag att utveckla sina kunskaper. Statusen beviljas till tillverknings- och serviceföretag som har goda meriter inom Knowledge Process Outsourcing (KPO), det vill säga processen genom vilken ett kundföretag lägger ut kunskapsintensiva verksamheter, till exempel konstruktionsarbeten, till en partner som därmed både utökar sin egen kunskapsbas och hjälper kundföretaget att förbättra sin konkurrenskraft.

Andra kriterier som bidrog till att Etteplan fick denna status är offshoretjänsternas andel av utbudet, servicekvaliteten, kundernas feedback och den höga utbildningsnivån hos företagets ingenjörer.

Advanced Technology-status ges bara till ett fåtal företag. Etteplan är ett av två företag som fått denna status i regionen under fyraårsperioden som började i år.

För mer information, vänligen kontakta:

Riku Riikonen
SVP, Engineering Services
Etteplan
Tel. +358 50 522 8255

Outi-Maria Liedes
SVP, Communications & Operational Development
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och lösningar inom teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte 131,9 miljoner (EUR) 2014. Bolaget har nästan 1 900 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna och Kina. Etteplans aktie är noterad på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V. www.etteplan.com