Fortsätt till innehåll

Patria lägger ut teknisk dokumentation och konstruktion till Etteplan

Pressmeddelande – Publicerad: 08.06.2015 12:30:00

Från 3 augusti 2015 tar Etteplan över ansvaret för Patria Land Systems Oy:s produktion av reservdelsmanualer samt delar av deras konstruktion inom fordonsutrustning. Etteplan kommer att ta över fem av Patrias anställda som befintliga anställda.

Etteplan har sedan länge varit Patrias partner vad gäller teknisk dokumentation och konstruktion. Det nya outsourcingavtalet fördjupar samarbetet mellan företagen, då Etteplan tar över ansvaret för berörda funktioner och dess utveckling.

– Vi har förtroende för att Etteplan har den kompetens som krävs både för att genomföra och utveckla teknisk dokumentation och konstruktion, konstaterar SVP Engineering Pekka Korhonen på Patria.

– Vi kommer att leverera flexibla lösningar till Patria i enlighet med deras varierande behov. Patria kommer att ha nytta av våra avancerade lösningar inom teknisk dokumentation och konstruktion, berättar Veikko Lamminen , SVP Operations Finland vid Etteplan.

Det nysignerade avtalet är en fortsättning på den trend där kundföretag lägger ut funktioner som inte hör till deras kärnkompetens till Etteplan. I år har bland annat Husqvarna Group outsourcat funktioner till Etteplan. Etteplan ansvarar nu för produktion och underhåll av tekniska dokumentation för Husqvarna Groups samtliga produkter och varumärken.

För mer information, vänligen kontakta:

Veikko Lamminen
SVP, Operations Finland
Etteplan
Tel. +358 50 573 4377

Outi-Maria Liedes
SVP, HR & Communications
Etteplan
Tel. +358 40 756 9620

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och lösningar inom teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte 131,9 miljoner (EUR) 2014. Bolaget har nästan 1 900 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna och Kina. Etteplans aktie är noterad på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V. www.etteplan.com