Fortsätt till innehåll

Normet lägger ut verksamheter till Etteplan

Pressmeddelande – Publicerad: 07.12.2015 14:00:00

Gruv- och tunnelmaskintillverkaren Normet från Idensalmi i Finland har lagt ut sina funktioner för tekniska dokumentation och produkthantering till Etteplan. Avtalet är en del av Normets pågående sparprogram och omstrukturering.

Avtalet träder i kraft den 7 december, 2015 och innebär att fyra av Normets medarbetare inom teknisk dokumentation och två inom produkthantering flyttar över till Etteplan med samma anställningsvillkor som tidigare. Etteplan och Normet har haft ett nära samarbete i över 15 år.

– Etteplan har målmedvetet utvecklat sina tjänster och personalens kompetens, vilket ger våra medarbetare som flyttar med till Etteplan utmärkta möjligheter till professionell utveckling. Samtidigt kan vi erbjuda våra kunder marknadens bästa tekniska dokumentation och produkthantering, berättar Normets verkställande direktör Timo Rask.

Med teknisk dokumentation avses olika bruksanvisningar, underhållsmanualer och reservdelskataloger för produkternas användare och underhållspersonal, som ska säkerställa att produkterna används och underhålls rätt och på ett säkert sätt. Etteplan är en föregångare inom utveckling av metoder och tjänster för teknisk dokumentation. 

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och lösningar inom teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte 131,9 miljoner (EUR) 2014. Bolaget har nästan 2 100 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna och Kina. Etteplans aktie är noterad på OMX Nordic Exchange under tickern ETT1V. www.etteplan.com