Fortsätt till innehåll

Etteplan tecknar ramavtal med BAE Systems Bofors AB

Pressmeddelande – Publicerad: 24.02.2016 9:00:00

Etteplan har tecknat ramavtal med BAE Systems Bofors AB som omfattar tjänster inom; systemutveckling, elektronik, mekanik, projektledning, test, säkerhet samt teknisk dokumentation. Alla bolag inom hela BAE koncernen har möjlighet att avropa tjänsterna. Ramavtalet omfattar 2 år och gäller till och med 2017.

Syftet med ramavtalet är att reglera och underlätta samarbetet mellan parterna och skall säker-ställa expertis för de utvecklingsinsatser som inte täcks av BAE Systems egen personal.

– Med en lokal närvaro kan Etteplan erbjuda BAE Systems specialistkompetens på de orter där expertis efterfrågas. Som ett högteknologiskt företag är BAE Systems en mycket viktig kund för oss och det är därför mycket glädjande att vi i hård konkurrens fått förtroendet som utvald leverantör. Tecknandet av ramavtalet bekräftar Etteplans position som ett av de ledande teknikkonsultföretagen, säger Mikael Vatn, SVP Operations Sweden, Etteplan.

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och lösningar inom teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte 141,1 miljoner (EUR) 2015. Bolaget har nästan 2 100 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETT1V. www.etteplan.com