Fortsätt till innehåll

Etteplan förvärvar två bolag och expanderar inom industriellt internet och IoT

Pressmeddelande – Publicerad: 16.03.2016 14:47:48

Etteplan har förvärvat samtliga aktier i Espotel Oy och Soikea Solutions Oy. Espotel är ett finskt ingenjörsföretag med kontor i Finland, Sverige och Polen. Espotel är specialiserade på utveckling av inbäddade system, produktionstestsystem och att bygga lösningar för IoT (Internet of Things). Soikea Solutions, baserat i Finland, är specialister på systemintegration, produktdatahantering och digitalisering av affärsprocesser. Förvärven gör Etteplan till en stark aktör på marknaden för ingenjörstjänster med ett omfattande tjänsteutbud. Etteplans tjänster sträcker sig nu från traditionell konstruktion av utrustning och maskiner till industriella internetlösningar och digitalisering.

– Med Etteplan ingenjörstjänster och expertis inom teknisk dokumentation i kombination med denna kompetensförstärkning inom industriella internetapplikationer och digitalisering, blir vår ställning på marknaden än mer konkurrenskraftig. Vårt förstärkta tjänsteerbjudande blir särskilt intressant för de kunder som vi hjälper utveckla sin eftermarknadsaffär och effektivisera sin produktutveckling, säger Mikael Vatn, SVP Operations Sverige.

Förvärven innebär att Etteplan förstärks med ytterligare 330 personer och har nu totalt 2 500 ingenjörer i Finland, Sverige, Kina, Nederländerna, Tyskland, Polen och USA.

Etteplan i korthet

Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och lösningar inom teknisk dokumentation till världens ledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter. Etteplan omsatte 141,1 miljoner (EUR) 2015. Bolaget har 2 100 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETT1V. www.etteplan.com